Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

На зламах епохи

Сергій Білокінь

Спогади історика

Київ 2005

Бібліографічний опис книжкового видання: Білокінь Сергій. На зламах епохи: спогади історика. – Біла Церква: О.Пшонківський, 2005 р.

У спогадах відомого історика С.Білоконя висвітлюється його власне минуле, шлях у науку, знайомство з видатними сучасниками (Аллою Горською, Іваном Світличним, Св.Патріархом Володимиром, академіками Д.С.Ліхачовим, М.П.Алексєєвим та ін.), історія його колекцій. Важливе місце займають розповіді про вчених, яких він вважає своїми вчителями, – мистецтвознавцем Стефаном Таранушенком та бібліографом Федором Максименком. Окремі розділи спогадів присвячені пожежам Публічної бібліотеки 1964 та 1968 років, руйнуванню архітектурних пам'яток Києво-Печерської Лаври.

Рекомендовано вченою радою Інституту історії України НАН України (протокол № 12 від 23 грудня 2004 року).

Рецензенти: д.і.н. М.Ф.Дмитрієнко

д.і.н. О.Є.Лисенко

к.і.н. О.С.Рубльов

Зміст