Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Терор в СРСР

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче дослідження

(К., 1999. 447 с.; захищена в 2000 як докторська дисертація)

Механизм большевицкого насилия

(К., 2000. 128 c. Cкорочений російський переклад книги «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР»)

Нові студії з історії большевизму, І-ІІІ

(К., 2006. 312 с.)

І. Озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму, С. 4-17.

ІІ. Биківня і Вінниця в історіографії терору, С. 18-58.

ІІІ. Паралельна історія УРСР: большевики і українська культурна спадщина, С. 59-203.

Нові студії з історії большевизму, І-VІІІ

(Вид. 2, розширене й доповнене. К., 2007. 412 с.)

Вступ 3

I. ХХ з’їзд КПРС на півсторічній відстані 5

II. Інтелектуальний потенціал Розстріляного відродження в добу хрущовської відлиги (Попередні міркування) 16

III. Українська гуманітарна наука в період большевицького режиму 27

Вища школа 31

УАН 34

IV. Голодомор, різні типи й способи терору 41

V. Озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму52

Врангелівці, що лишились на території 53

Козацтво 57

Колективізовані селяни 58

VI. Маловідомі джерела з історії масового терору 67

VII. Биківня і Вінниця в історіографії терору 81

Публікації часів війни 84

На еміґрації 110

У СРСР 120

Видання незалежної України 135

VIII. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина

Історіографія 150

Ленінський червоний терор. Муравйовщина 161

Голод 1921–22 років. Вилучення церковних цінностей 173

Голодомор 1932–33 років. "Торгсин’и" 197

Грабування музеїв. Діяльність Ґосторґу 202

Свідчення С.К.Глеваського 241

Грабування бібліотек. "Международная книга" 285

На шляхах українського бібліофільства 289

Сталінський терор. Вилучення коштовностей під час трусів 298

Руйнування пам’яток архітектури 302

Нищення предметів культу 307

Нищення монастирських сховищ. Межигірський монастир 308

Нищення музейних сховищ. Ліквідація музейників 332

Боротьба проти історії. Спецфонди 339

Нищення культурних цінностей 1941 року 383

Додаток І 385

Додаток ІІ 387

Окремі статті

Доля членів Центральної Ради в СССР (2000 р.)

Індивідуальний терор (2002 р.)

Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації

Лук’янівська в’язниця

Механизм большевицкого насилия (2000 р.)

Механізми державного масового терору в історичній практиці СРСР (2002 р.)

Соловки

Теорія й практика большевизму: голодомор, різні типи й способи терору

Управління державним терором (2002 р.)