Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Публікації в журналах і збірниках

1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

1991

Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Наука і культура: Україна: Щорічник. Вип. 25. К., 1991. С. 318-326.

Апостол чистої правди: [Про Валерія Марченка] // Слово і час. 1991. № 1 (361). С. 24-26.

Передмова до публ.: Марченко Валерій. Гулак.

Від міфу до історії: [Про С. Петлюру] // Київ. 1991. № 2. С. 122-123.

Іван Власовський і його праця // Людина і світ. 1991. № 9 (372). С. 22-23: фото.

Передмова до передруку уривка з його "Нарису" про Собор 1921 року.

Внесок Ф.П. Максименка до їсторично-географічної та краєзнавчої бібліографії // Проблеми історичної географії України: Зб. наукових праць. К.: Наукова думка, 1991. С. 147-151.

Іван Мазепа в об'єктивному й суб'єктивному світлі // Борщак Ілько, Мартель Рене. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана. К.: Вид-во "Рад. письменник". Журнал "Київ". 1991. С. 307-315.

Із родини велетнів: (Людмила Старицька-Черняхівська) // Українка в світі. Торонто, 1991. Січень-березень. Ч. 1-3 (109). С. 17-22; Квітень-червень. Ч. 4-6 (110). С. 22-24; Липень-вересень. Ч. 7-9 (111). С. 5-9.

Календар передколгоспної України: Післямова // Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. Том П. К.: МВП "Оберіг", 1991. С. 435-442.

Репринтне вид.: Мюнхен: Укр. вид-во, 1966.

Монети Київської Русі: Скарби України // Соняшник. К., 1991. Лютий. № 2. С. 4-5: іл.

Нарбут і Шевченко // Світи Тараса Шевченка: 3б. статей до 175-річчя з дня народження поета. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. С. 227-236. (= Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 214 та Бібліотека Прологу і Сучасности, ч. 191.4).

Пам'ятки УАПЦ 1921 року в Києві // V Всеукраїнська конференція "Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України" (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. К.; Кам'янець-Подільський, 1991. С. 366-368.

Про становище української бібліографії // Слово і час. 1991. № 11 (371). С. 82-87.

Про таємниці КҐБ // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1992: Річник 82. Джерзі Ситі; Ню Йорк: Вид-во "Свобода", [1991]. С. 182-192.

Просвітителі: [Про С. та В. Кульженків] // Рудзицкий Артур. Журналы "Искусство и печатное дело", "Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать", "Искусство в Южной России": Указатель содержания. К., 1991. С. І-VІІІ.

Протоієрей Кирило Стеценко // Український Православний Календар на 1992 рік, South Bound Brook, N.J., б.р. С. 104-108.

Щоденник Федора Ернста як пам'ятка української культури 1920-30-х років // Північне Лівобережжя та його культура XVIII – початку XX століття: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження історика мистецтва Федора Людвіговича Ернста. Суми, 1991. С. 49-52.

Ред.: Грушевський Михайло. Історія України-Руси в 11 томах, 12 книгах. Том 1. К.: Наукова думка, 1991. 736 с. Тираж 100 000 прим.

1992

Архіви ГПУ-НКВД-КҐБ // Прес-Бюлетень Народної Ради. К.: Верховна Рада України, 1992. Вересень. № 23. С. 25-27.

Василь Масютин // Образотворче мистецтво. 1992. Травень-червень. Ч. 3. С. 38-40. С. 1 обкл.: 9 іл.

Від Зінькова до Мельбурна: [Рецензія на спогади Д.Нитченка] // Всесвіт. 1992. Травень-червень. Ч. 5-6 (761-762). С. 172-173.

Специальные исторические дисциплины. К.: М-во образования Украины. Учебно- методический кабинет высшего образования, 1992. 323, [5] с. Утверждено Советом Учебно-методического кабинета высшего образования в качестве учебного пособия для студентов специальности 07.00.09 «Историография и источниковедение».

Авторы: В.А.Замлинский (рук.), М.Ф.Дмитриенко, Т.А.Балабушевич, С.И.Белоконь…

Гомилетика. С. 102-106.

Мемуаристика. С. 190-200.

Эпистолология. С. 307-311.

Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВД // Розбудова держави. 1992. Листопад. Ч. 6. С. 29-37.

Для повноти картини // Розбудова держави. 1992. Серпень. Ч. 3. С. 57-59.

Післямова до статті Ол.Апанович про акад. В.Вернадського.

Довкола таємниці // Петров Віктор. Діячі української культури (1920-1940 рр.) жертви більшовицького терору. К.: Воскресіння, 1992. С. 3-23.

Довкола таємниці // Петров В. Походження українського народу. К.: МП "Фенікс", 1992. С. 165-192.

Життя і смерть Алли Горської // Розбудова держави. 1992. Вересень. Ч. 4. С. 45-55.

Смерть Алли Горської // Образотворче мистецтво. 1992. Липень-серпень. Ч. 4. С. 10-14: 9 іл.

Замість передмови // Бойко Ю. Вибрані праці. К.: Медекол, 1992. С. 3-5. (Українознавство діаспори).

Згадаймо Івана Трубу // Борисфен. Дніпропетровськ, 1992. № 3 (9). С. 2-3.

Матеріали в історії мистецтва в архіві В.Л. Модзалевського: (Етюди з мистецтвознавчого джерелознавства) // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 1. К.: Наукова думка, 1992. С. 186-210. (= Укр. археогр. збірник. Том. 4).

Мемуаристика // Специальные исторические дисциплины. К.: Мин-во образования Украины, 1992. С. 190-200. Разом із М. Дмитрієнко.

Новий храм на руїнах: Про "Просвіту" / Бесіду ведуть журналістка Оксана Лігостова та історик Сергій Білокінь // Людина і світ. 1992. № 3 (378). С. 12-18: 2 іл., фото.

Останні тижні Михайла Бойчука // Розбудова держави. 1992. Грудень. Ч. 7. С. 52-62.

Повернення Святої Софії // Розбудова держави. 1992. Червень. Ч. 1. С. 26-29: 3 іл.

Повернення Софії Київської // Українське православне слово. South Bound Brook, N.J., 1992. Вересень-жовтень. № 9-10. С. 8-10.

Погляньмо вглиб історії // Тернопіль. 1992. Ч. 5-6 (9-10). С. 5-6.

Скорочений передрук статті про національні кольори України (Літ. Україна. 1989. 6 липня).

Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні: 36. наукових праць. К.: Наукова думка, 1992. С. 100-120.

Про національну аристократію України // Розбудова держави. 1992. Червень. Ч. 1. С. 55-60: фото.

Слідчі справи НКВС: джерелознавчі проблеми // Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. К.,1992. С. 167-170.

Смерть Миколи Касперовича // Розбудова держави. 1992. Липень. Ч. 2. С. 49-54.

Смерть митрополита Липківського // Відомості Єпархіяльного управління УАПЦ у Великій Британії. London, 1992. Липень. Ч. 3 (271). С. 21-24.

Смерть митрополита Липківського // Людина і світ. 1992. № 4 (379). С. 27-34: 5 іл.

Смерть митрополита Липківського // Українське православне слово. 1992. Листопад. № 11. С. 7-10; Грудень. № 12. С. 6-10.

Смерть митрополита Липківського // Український Православний Календар на 1993 рік. [South Bound Brook, NJ, 1992]. С. 107-113.

У пошуках української душі: [Про М.Шлемкевича] // Українська душа. К.: МП "Фенікс", 1992. С. 120-126.

Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 2. К.: Наукова думка, 1992. С. 19-24.

Эпистолология // Специальные исторические дисциплины. К.: Мин-во образования Украины, 1992. С. 307-311.

Яким бути журналу? Круглий стіл редколегії // Розбудова держави. 1992. Червень. Ч. 1. С. 7-8.

Яким українське мистецтво має увійти у світ? // Образотворче мистецтво. 1992. Листопад-грудень. Ч. 6. С. 3.

1993

Борг перед Василем Горленком // Слово і час. 1993. № 1 (385). С. 12-14.

Велетень мистецтвознавства: [Про Стефана Таранушенка] // Репресоване "відродження". К.: Україна, 1993. С. 332-345.

Виступ на Всеукраїнському форумі антикомуністичного антиімперського фронту 21 лютого 1993 року // Православний вісник. К., 1993. Січень-лютий-березень. № 1-3. С. 71-72.

Виступ на Всеукраїнському форумі Антикомуністичного антиімперського фронту 21 лютого 1993 р. // Київський Патріархат: Прес-реліз. 1993. Березень. № 6. С. 4-6.

Воскресіння України – блага вість світові // Православний українець. Детройт, 1993. Березень-квітень. Ч. 2 (176). С. 17-20.

Воскресіння України – блага вість світові // Визвольний шлях. Лондон, 1996. Травень. Кн. 5 (554). С. 614-616.

Від міфу до історії: [Про С. Петлюру] // Хроніка-2000: Наш край. К., 1993. Вип. 1-2 (3-4). С. 166-169.

Від редактора // Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки за редакцією Сергія Білоконя. Ч. 1 (6). К.: Вид-во М.Коця, 1993. С. 3.

Григорій Любисток // Родовід. № 6. К., 1993. С. 10-15.

Дослідження історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1930-ті роки) у незалежній вітчизняній та зарубіжній історичній літературі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. К., 1993. С. 86-106.

Ідеї та творчість // Визвольний шлях. Лондон, 1996. Травень. Кн. 5 (554). С. 637-639.

Огляд ювілейного видання Богдана Стебельського.

Місце публіцистики викривача "хохломаніі" [Про А. А. Іванова] // Книжник. 1993. Ч. 1 (18). С. 7-9.

Про таємниці мадрідського двору // Наше минуле. Ч. 1 (6). К., 1993. С.17-38.

Джерелознавчі проблеми, що виникли довкола архівів КГБ. Ідеться зокрема про режим їхнього зберігання, зроблено статистичні зіставлення. Додаток 1: Листування з удовою священика Степана Горового з приводу дати його смерті (С. 32-35). Додаток 2: Документи щодо дати смерті Миколи Зотиковича Грицая (С. 35-36). [Додаток 3: Лист до державного радника України І.Юхновського.] С. 37-38.

НКВС і Українська автокефальна православна церква (з історії судових процесів у 30-х рр.) // Церква і національне відродження. К., 1993. С. 102-117.

Програма комплексної соціально-економічної реформи України: Релігія і Церква // Розбудова держави. 1993. Квітень. № 4 (11). С. 59-60.

Раціоналізація поняття демократії в процесі державотворчої практики (1917-20) // Демократія в Україні: минуле і майбутнє: Матеріали наукової конференції. К.: Укр. письменник, 1993. С. 84-92.

Розстрільна справа архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Розбудова держави. 1993. Березень. № 3 (10). С. 37-51: 3 іл.

"Ламали саму людську субстанцію": [Про загибель архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського] // Людина і світ. 1993. Лютий-березень. № 2-3. С. 11-17: 3 іл. :

Спомини Михайла Грушевського про Центральну Раду // Розбудова держави. 1993. Січень. Ч. 1. С. 8-19.

Стан та завдання спеціальних історичних дисциплін // Міфологія в українській історіографії (ХІХ-ХХ ст.): Тези доповідей І наукової конференції Київського осередку Українського Історичного Товариства. Жовтень 1993 р. К., 1993. С. 12-14.

Федір Ернст // Репресоване "відродження". К.: Україна, 1993. С. 308-321.

Хресний шлях Архиєпископа Олександра Ярещенка // Розбудова держави. 1993. № 10 (17). С. 55-63.

Чи маємо ми історичну науку? // Наше минуле. Ч. 1 (6). К., 1993. С. 4-16.

Антін Синявський і його доба // Синявський Антін. Вибрані праці. К.: Наукова думка, 1993. С. 3-31.

Хто є хто в українській політиці: Довідник / Автори: С. Білокінь, О. Гриценко, О. Кілієвич, Ю. Марченко, В. П'ятницький, М. Стріха, В. Шевченко. Інформація за станом на 1 вересня 1993 р. К.: Київ. наук. т-во ім. Петра Могили, 1993. [2], XIV, 296 с.

1994

Винищення українського духівництва у 1930-х роках // Другий Міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серпня 1993 р.): Доповіді і повідомлення. Історія. Частина ІІ. Львів, 1994. С. 81-85.

Данте й Україна: Матеріали до бібліографічного покажчика // Данте. К.: Київ. наук. т-во ім. Петра Могили, МСМХСІV. С. 45-58 (Літ. Пам'ятки, ч. І).

Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВС // Проблеми історії України. Вип. 3. К.: Наукова думка, 1994. С. 90-101.

Доля Леоніда Обозненка // Бюлетень Асоціації філателістів України. 1994. № 11. С. 10-11.

Ідеї та творчість: [Про книжку Б.Стебельського] // Визвольний шлях. Лондон, 1996. Травень. Кн. 5 (554). С. 637-639.

Посилення антирелігійної політики держави // Нариси історії української інтелігенції (перша пол. XX ст.). Кн. II. К., 1994. С. 44-57.

Починався на Печерську // З іменем Святого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників у двох книгах. Кн. 1. К., 1994. С. 222.

Проблема Михайла Кураха // Матеріяли наукової конференції, присвяченої 50-річчю Української Головної Визвольної Ради. К.: УРП, 1994. С. 25-36.

Революція і громадянська війна. Влада і духівництво // Нариси історії української інтелігенції (перша пол. XX ст.). У 3-х книгах. Кн. 1. К., 1994. С. 122-129, 131-132.

Розстрільна справа архиєпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархіяльного управління у Великій Британії. Лондон, 1994. Жовтень. Ч. 4 (280). С. 24-27; 1995. Січень. Ч. 1 (281). С. 36-38.

Хресний шлях Олександра Ярещенка // Український засів. X., 1994. Ч. 1 (13). С. 23-42.

Чи тільки ефективність? До 90-річчя Петра Одарченка // Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. К.: Вид-во М.П. Коць. 1994. С. 3. (Українознавство діаспори).

Шматочок металу в житті окремо взятої людини як вияв „моменту істини”: [Про М.Скрипника] // Старожитності. 1994. № ?. С. 6-8.

1995

Вірний сталінець Ленін: Невідомі документи // Літ. Україна. 1995. 28 вересня. № 33-34 (4650-4651). С. 7.

Публікація чотирьох документів Леніна з часів голоду 1921 року та інших матеріалів з архіву політбюро ЦК КП(б)У.

Вояк української культури: [Передмова] // Маланюк Євген. Книга спостережень. К.: Атіка, 1995. С. 3-8.

Де українці ховали своїх церковних ієрархів // Біла книга «чорного вівторка». К.: НРУ, 1995. С. 252-255. Разом з Л.Проценко.

Консолідація української нації – основа державности // Республіканські четверги. К.: УРП, 1995. Лютий. Вип. 2. С. 13.

Мистецтво народне й мистецтво самодіяльне // 2 Гончарівські читання: Тези і резюме доповідей. К., 1995. С. 11-12.

Пам'яті великого Патріарха // Інформаційний бюлетень Місійного відділу Української Православної Церкви Київського Патріархату. 1995. Липень. № 7 (16). С. 16.

Пам'яті Великого Патріарха // Біла книга «чорного вівторка». К.: НРУ, 1995. С. 248.

Проблема Михайла Кураха // Кур'єр Кривбасу. Кривий Ріг, 1995. № 24. С. 32; № 25. С. 24-26.

Раритети української бібліографії у збірці Олександра Лазаревського // Кур’єр Кривбасу. 1995. № 37-38. С. 48-51.

Світлій пам’яті Патріярха // Визвольний шлях. 1995. Серпень. Кн. 8 (569). С. 900.

Слідчі справи ЧК-ҐПУ-НКВД-КҐБ як історичне джерело // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1996. Джерзі Ситі; Ню Йорк: Свобода, без року. С. 123-128.

Справа не в тому, що Митрополит Філарет хороший. Недобра сергіанська єресь, що має назву РПЦ // Інформаційний бюлетень місійного відділу Української Православної Церкви Київського Патріархату. [1995.] № 8-9 (17-18). С. 11-12.

Тимко Бойчук, 1896-1922 // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1996. С. 185-188: іл.

Українська Державна Академія Мистецтва // Образ епохи, культурне середовище Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.; Міжнародна наукова конференція: Тези доповідей. К., 1995. С. 48-49.

«Українські збірники» О.Лазаревського // Сіверянський літопис. Чернігів, 1995. Листопад-грудень. № 6. С. 57-61.

The Kiev Patriarchate and the State // The International Рolitics of Eurasia, Vol. 3: The Politics of Religion in Russia and the new States of Eurasia / Ed. Michael Bourdeaux. Armonk, N.Y.; London, England: M.E.Sharpe, c 1995. P. 182-201.

1996

Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Історичний календар ’97. К., 1996. С. 155-157.

"Бібліологічні вісті": місце в культурі // [Ковальчук Галина Іванівна.] «Бібліологічні вісті», 1923-1930: Систематичний анотований покажчик. К.: Абрис, 1996. С. 5-11.

Василь Ємець і його стаття про нищення кобзарства за більшовиків // Українська культура. 1996. № 11 (874). С. 30-31; № 12 (875). С. 27-30.

Вчений, якого я люблю: [Про Вадима Модзалевського] // Україна: Наука і культура. Вип. 29. К., 1996. С. 240-249: 2 іл.

Георгій Нарбут за часів "перестройки" та незалежності // Слово і час. 1996. N 2 (422). С. 21-23.

Наведено лист В.Міяковського до Ол.Бенуа 1950 р.

Георгій Нарбут і українська поштова марка // Пошта і філателія України. 1996. № 1. С. 17-19: іл.

До питання про авторство «Словника українських псевдонімів»: Документи і матеріали // Mappa mundi: Зб. наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів; К.; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 1996. С. 830-874.

Доля української національної аристократії // Генеза. Кн. 1 (4). К., 1996. С.132-148.

Життя і смерть Алли Горської // Алла Горська; Червона тінь калини: Листи, спогади, статті. К.: Спалах, 1996. С. 197-217.

Київська школа акад. М.С.Грушевського // УІЖ. 1996. № 5; 1999. № 5. Проанотувати.

Н.Коцюбинська та Є.Спаська про свого вчителя – Д.Щербаківського // Треті Гончарівські читання, Київ, 26-28 січня 1996 р.: Регрес і регенерація в народному мистецтві. Меценатство в Україні. Музей Івана Гончара в 1995 році: Програма-запрошення. Тези і резюме доповідей. К.: Музей Івана Гончара, 1996. С. 11.

Мазепинець, старшинський син: До 110-річчя з дня народження Юрія Нарбута // Альманах Українського Народного Союзу 1997. Джерзі Ситі; Ню Йорк: Вид-во «Свобода», без року. С. 122-127.

Мистецтвознавець Наталя Коцюбинська // Треті Гончарівські читання. С. 10.

Михайло Грушевський (1866-1934): Сценарій фільму // Український альманах 1996. Варшава: Об”єднання українців у Польщі, 1996. С. 217-219.

Про стан українознавчих дисциплін в Україні // Календар-альманах «Нового шляху» 1996. Toronto, Ont., без року. С. 180-185.

Проблема, важливішої за яку в нас немає: [Про євгеніку] // Кур"єр Кривбасу. 1996. Липень. Ч. 57-58. С. 19-25.

Регабілітація українського поміщицтва, дідичів // Альманах Українського Народного Союзу 1997. С. 118-121. Упорядниця Людмила Мойсеєва-Волянська.

Розстрільна справа архієпископів Юрія Міхновського та Володимира Самборського // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 2. К., 1996. С. 122-143.

Смерть Софії Налепінської-Бойчук // Миргородський керамічний технікум; Історія, діячі, навчальний процес: Матеріали ювілейної наукової конференції. Миргород, 1996. С. 44-51.

“Справа про висланого з Галичини… професора М.Грушевського” : З фондів Держархіву Ульяновської області // Архіви України. К., 1996. № 1-3. С. 92-98.

Тернистий шлях УАПЦ // Пороги. Прага, 1996. Жовтень-грудень. № 4. С. 25-26;.

Тимко Бойчук, 1896-1922 // Український альманах 1996. С. 252-253.

Хресний шлях архиєпископа Олександра Ярещенка // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархіяльного управління у Великій Британії. 1996. Квітень. Ч. 2 (286). С. 45-47; Липень. Ч. 3 (287). С. 43-45; 1997. Січень. Ч. 1 (289). С. 45-51.

Що таке "єдиний совєтський народ"? // Третій Міжнародний Конгрес україністів: Історія. Харків, 1996. С. 158-163.

1997

Жак Шеремецінський // Вісник Книжкової палати. 1997. № 6. С. 28-30.

Любов Мулявка: остання з славетних; Невідома монографія Л.Мулявки // IV Гончарівські читання; Колективне та індивідуальне як чинники національної своєрідності народного мистецтва: Програма, тези і резюме доповідей. К., 1997. С. 14-16. 0,1

Матеріали до покажчика праць В.Кармазина-Каковського та публікацій про нього // Пам'ятки України. 1997. Ч. 2 (115). С. 96-97. Підп.: С.Б.

Механізми нищення культури українців // Артанія. Кн. 3. 1997. С. 15-17.

"Надто далеко ви заїхали…": [Некролог А.Цівчинської] // Сучасність. 1997. № 9. С. 138-144. Публікація: Листи Михайла Зерова. Перенести до наступного розділу.

Нарбут гербу Тромби // Артанія. Кн. 3. 1997. С. 32-34: 9 іл.

Нотатки про мистця: [Про Богдана Миколу Мухина] // Сучасність. 1997. Ч. 5. С. 128-129.

Пам'ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархіяльного управління у Великій Британії. 1997. Жовтень. Ч. 4 (292). С. 19-29. 1 арк.

Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Пам’ятки України. 1997. Число 3 (116). С. 66-73.

Розмови 1918 року про повернення українських пам'яток : [Про кн.: Кот С., Нестуля Ол. Українські культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення, 1917-1918. К., 1996] // Українська культура. 1997. № 7 (881). С. 32-33.

Смерть Софії Налепінської-Бойчук // Образотворче мистецтво. 1997. Ч. 1. С. 46-49: 5 іл.

Федір Максименко: Масштаб особи // Перші книгознавчі читання: Зб. наукових праць. К., 1997. С. 102-110.

1998

Архівіст Володимир Міяковський // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби Визвольних Змагань, 1917-1921 рр.: Зб. наукових праць. К., 1998. С. 213-222.

Більшовизм: механіка тотального винищення населення // Сучасність. 1998. Ч. 4 (443). С. 58-89; Ч. 5. С. 71-95.

Відгук: Костюк Григорій. Лист до редакції // Сучасність. 1998. Ч. 9 (449). С. 159.

Володимир Міяковський – діяч української книги // Вісник Книжкової палати. К., 1998. № 2 (20). С. 39-43.

Гіркий спогад про Поліну Аркадіївну Кульженко // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 134-148.

Наведено текст: Кульженко П. Спомин. С. 149-153.

Заборонена наука євгеніка // Артанія: Альманах. 1998. Кн. 4. С. 29-33.

Із часу, що закривавився // Доброокий: Спогади про Івана Світличного. К.: Час, 1998. С. 305-313.

І.П.Білокінь: шлях у науці // Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С.Г.Навашиним. [Вип. 2.] К.: Фітосоціоцентр, 1998. С. 68-71.

Машина тотального знищення: Штатний розпис НКВД УССР на 1 січня – 31 грудня 1937 р. // Календар-альманах «Нового шляху» 1998. Toronto, Ont., без року. С. 99-125.

Механізм масового винищення людей за більшовиків // Генеза. К., 1998. [Том] 1-2 (6-7). С. 126-133.

Новий храм на руїнах // «Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998): Зб. матеріалів та документів, присвячених 130-річю ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка / Упоряд., ред. В Германа. К.: Просвіта; Веселка, 1998. С. 96-105.

Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років // Пам'ятки України. 1998. Ч. 3-4 (120-121). С. 145-148.

Покажчик праць Сергія Гілярова // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 114-115. Разом з Нат.Крутенко.

Раритети української бібліографії у збірках Олександра Лазаревського та Михайла Хмирова // Київська старовина. 1998. Липень-серпень. № 4 (322). С. 131-164.

Система обліку, анкетування і паспортизації 1920-1930-х рр. як інформаційна основа більшовицького терору // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Зб. наукових праць. К., 1998. С. 51-56.

Система обліків, анкетування й паспортизації населення як інформаційна основа державної політики масового терору: Частина перша // Матеріали Всеукраїнської конференції сумної пам’яті Великого Терору 1937 року «Злочин без кари» 3-4 листопада 1997 року. К.: Стилос, 1998. С. 42-73.

Софія Налепінська-Бойчук // Наше життя. New York, 1998. Жовтень. Ч. 10. С. 3-7, 29.

Сторінками загиблого «Діаріуша» // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 30-57: іл.

Публікація: Акти; Модзалевський В. Нарис історії роду Грабуздових; Зеров М. На річці Чумгачку…

Таємниці архівів не вічні…: [Про В.Міяковського] // Сучасність. 1998. Ч. 10 (450). С. 57-80.

Федір Максименко і книгознавці його доби // Кур'єр Кривбасу. № 93-94. 1998. Січень. С. 122-132.

Опис фонду «Український музей у Празі»: Розмаїтість джерел і проблеми науково-едиційної сумлінності: [Про вид.: Український музей у Празі: Опис фонду / Упорядкувала Раїса Махаткова. К.; Прага, 1996]. // Пам'ятки України. 1998. Ч. 1 (118). С. 202-204.

1999

Бібліографічний покажчик праць В.П.Петрова // Slavica та baltica в ономастиці України. К., 1999. С. 29-41.

Варвара Ханенко у спогадах сучасників // До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Кий, 1999. С. 48-50.

Видатний український бібліограф Ярослав Стешенко, 1904-1939 // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 2. К., 1999. С. 53-64.1,5 арк.

З розповідей у Патріарших покоях: [Розповідь політв'язня Є.Б.Матвєєва при зустрічі у Патріарха Володимира (Романюка) у лютому 1995] // Україна: Наука і культура. Вип. 30. 1999. С. 344-348.

Київська школа акад. М.С.Грушевського, [2:] Микола Ткаченко // 1999. Вересень-жовтень. № 5 (428). С. 110-118. 0,5 арк.

Документи 25-29 узято із архівно-слідчої справи М.Ткаченка.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-41 рр.) // Четвертий Міжнародний конгрес україністів (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.): Доповіді та повідомлення. Історія. Частина ІІ. ХХ століття. Одеса; К.; Львів, 1999. С. 371-377.

Механіка державного масового терору в Україні // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. 238: Праці Іст.-філос. секції. Львів, 1999. С. 254-347. 7,5 арк. Ж 20869.

Пляновість большевицького терору і його наслідки: Новий погляд на внутрішню політику СССР // Визвольний шлях. 1999. Кн. 3 (612). С. 276-289.

[Привітання П.Одарченкові з 90-літтям] // Петро Одарченко: Портрет вченого і дослідника; Статті, документи, листи. К.: Смолоскип, 1999. С. 237.

Розгром київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. 1999. № 1 (325). Січень-лютий. С. 89-106.

1999 – 2000

Світоч: [Про о.Ан.Жураковського] // Синопсис. К., 1999-2000. Жовтень-Січень. К., 2000. Ч. 1. С. 46-56.

Додаток: Из проповедей священника Анатолия Жураковского. С. 49-56.

2000

«Білі круки» подільського друкарства: [Про видання Кам'янець-Подільської художньо-промислової профшколи, 1921-31] // Пам'ятки України. 2000. Ч. 3-4 (128-129). С. 33-45. 1,5 арк.

Вихованці Кам'янець-Подільської гімназії в Університеті Св.Володимира: Із циклу «Покоління М.Грушевського» // Пам'ятки України. 2000. Ч. 3-4 (128-129). С. 67-69. 0,25 арк.

Відозва С.Білоконя до Генерального прокурора України М.О.Потебенька // Визвольний шлях. 2000. Кн. 2 (623). С. 101-110. 0,75 арк.

Про скасування реабілітацій чекістів.

Володимир Міяковський, 1888-1972 // Вісті УВАН. Ч. 2. Нью-Йорк, 2000. С. 201-267. 4 арк.

Доля членів Центральної Ради в СССР // Визвольний шлях. 2000. Кн. 1 (622). С. 14-26.

Епіграфічні пам'ятки як історичне джерело і літературний жанр // Збірник на пошану Людмили Андріївни Проценко. К., 2000. С. 40-91. 3 арк.

Конференція в Урбані-Шампейні // Слово і час. 2000. № 12 (480). С. 46.

Крутяни // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. К. та ін., 2000. С. 444-459. 1 арк.

Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики більшовиків // Голод-геноцид 1933 року в Україні: Історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків: Міжнародна науково-теоретична конференція. Київ, 28 листопада 1998 р.: Матеріали. К., Нью-Йорк: М.П.Коць, 2000. С. 63-83.

Нові дослідження комуністичних репресій [на Київщині] // АНТ. 2000. № 4-6. С.132-135. 0,25

The Mechanism of State Policy of Mass Terror: USSR, 1917-1941 // International Congress «The Evaluation of the Crimes of Communism». Vilnius, 2000. P. 57-58.

2001

До бібліографії Олександра Архипенка, 1887-1964 // Конференція "О.Архипенко і світова культура ХХ століття": 14 грудня 2001 року. [К.: Нац. худ. музей України, 2001]. С. 11-14.

Лук’яненко Левко Григорович (нар. 24 серпня 1928). Нюрнберґ-2. К.: Нора-Прінт, 2001. С. 41-44: Механізм масового терору.

С. 3 обкл.: «Над книгою працювали: Арсен Зінченко, Сергій Білокінь, Василь Марочко».

Скільки років київській археології? // Пам'ятки України. 2001. № 1-2 (130-131). С. 204-205.

Київ, якого не стало: [Про вид.: Галайба Василь. Фотоспомин: Київ, якого немає (К., 2000. 408 с.)] // Пам'ятки України. 2001. № 1-2 (130-131). С. 194-199.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-41 рр. // Всеукраїнський конгрес з оцінки злочинів комунізму в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. К., 2001. С. 56-60.

Період чрезвичайок // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 4. К., 2001. С. 308-316; Вип. 5. К., 2001. С. 160-166.

Представник школи С.Г.Навашина в Америці: До 100-річчя від дня народження Л.Д.Зафійовської // Вісник / Київський Національний університет ім. Т.Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вип. 4. К., 2001. С. 77-78.

Про достовірність слідчих справ 1930-х років // Матеріали Міжнародного конгресу політичних в'язнів комуністичних режимів (Київ, 7-8 листопада 1995 року). К., 2001. С. 104-112. 0, 5 арк.

Цінний покажчик: [Про вид.: Матяш Ірина. Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія. К., 1999. 480 с. ]. // Вісник Книжкової палати. 2001. № 8 (61). С. 9-10.

2002

"Бачити відблиски історії в краплині запротокольованого факту…": [Інтерв'ю з приводу одержання Шевченківської премії] / Провела Надія Регідайло // Вісник Книжкової Палати. 2002. № 3 (68). С. 6-7: 2 іл.

Відкриття пам'ятної дошки прот. Олександру та прот. Олексію Глаголєвим: [Виступ] // Дух і літера. К., 2002. № 9-10. С. 223-224.

Гіркий спогад про Поліну Кульженко // Нескорена Берегиня: Жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття. Торонто; Львів: Піраміда, 2002. С. 108-110.

Голодомор та інші механізми терору // Персонал. К., 2002. № 12. С. 17-21.

Індивідуальний терор // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Іст. нариси. К.: Наукова думка, 2002. С. 208-217.

Книжкові колекції "Музею України" (Збірки П.Потоцького) // Вісник Книжкової палати. 2002. № 12 (77). С.34-36; 2003. № 1 (78); № 2 (79). С. 44-47.

Масони і Україна: Міркування з приводу проблеми й дотичної літератури // Пам'ятки України. 2002. № 2. С. 181-207: 15 іл.

Масонство в Україні // Українська культура. 2002. № 3 (921). С. 34-36: 2 іл.

Механізми державного масового терору в історичній практиці СРСР // Плав'юк Микола. Україна – життя моє. Том 3. К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. С. 591-610. 62532 зн.

Музей України; Збірка П.Потоцького: Його історія і загибель // Україна: Наука і культура. Вип. 31. К., [2002]. С. 229-322. 8 арк.

Національність – українка (батьки – поляки) : [Про С.Налепінську-Бойчук]. // Нескорена Берегиня: Жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття. Торонто; Львів: Піраміда, 2002. С. 35-36.

Наша відповідь на їхній виклик: [Про п'єсу Ол.Денисенка "Оксана" (Кур'єр Кривбасу. Ч. 148)]. // Кінотеатр. К., 2002. № 5 (43). С. 61-62.

Павло Потоцький як шевченкознавець // Слово і час. 2002. № 3 (495). С. 87-94. 1,1 арк.

Павло Потоцький як шевченкознавець // Все остается людям: Сборник в честь семидесятилетия Якова Бердичевского. К.: МАГ, 2002. С. 165-193.

Семінар навколо книги Михайлини Коцюбинської "Зафіксоване і нетлінне": [Виступ] // Дух і літера. К., 2002. № 9/10. С. 190-191.

Спадщина Межигірського монастиря в умовах тоталітаризму // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 6. К., 2002. С. 239-250.

Списки керівників більшовицького режиму у 1920-30 роках: НКВС СРСР; НКВС УСРР // Персонал. 2002. № 11. С. 31; Чекісти 1937 року // Персонал. 2003. № 1. С. 26-30; № 2. С. 10-16. 59901 зн.

Теорія й практика комуністичного терору в СРСР: Виступ на громадському суді над КПРС (Київ, 7 листопада 2001 року) // Кур'єр Кривбасу. Кн. 151. 2002. Червень. С. 147-164.

У пошуках української душі: [Передмова] // Бабич Євдокія Кононівна, Патока Валентина Василівна. Листи до приятелів, Книжки 1-176 (1953-1968): Систематичний покажчик змісту. К.; Нью-Йорк: Одигітрія, 2002. С. 5-7.

Українські антимінси за кордоном: Нотатки до теми // Ант. 2002. Ч. 7-9. С. 85-94. 26565 зн.

Управління державним терором, 1-10 // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст.: Іст. нариси. К.: Наукова думка, 2002. С. 496-534. 4 арк.

Штатний розклад НКВД на 1937 рік // Шестопал Матвій. Євреї на Україні: Іст. довідка. К., 2002. Додаток. С. 195-217. 59901 зн.

Публікацію здійснено без відома автора й без оплати, тобто вкрадено.

Щоденник Федора Ернста про діяльність Ґосторґу та пограбування українських музеїв // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 8-9. Част. 2. К., 2002. С. 35-53. (= Збірка наукових праць на пошану […] Ярослава Івановича Дзири). 41253 зн.

2003

Лук’яненко Левко. Нюрнберґ-2 // Геноцид українського народу: Історична пам’ять та політико-правова оцінка: Матеріали. К.; Нью-Йорк: М.П.Коць, 2003. С. 44-45, 71.

Генеральному прокуророві України панові М.О.Потебеньку, 19 грудня 1999 року // Персонал. 2003. № 1. С. 20-25.

Голодомор і становлення "соціалістичного реалізму" в мистецтві // Образотворче мистецтво. 2003. № 2. С. 40-43: 7 іл.

Голодомор і становлення соцреалізму як "творчого методу" // Сучасність. 2003. № 7-8 (507-508). С. 98-110. 52802 зн.

Наведено цитату в добірці: Про творчість Василя Седляра з 1920-х рр. по сьогодення // Образотв. мистецтво. 2009. № 4 (72) – 2010. № 1 (73). С. 29.

Голодомор та інші механізми терору // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 15 листопада 2002 р. К.: МАУП; МКА, 2003. С. 91-98. 26000 зн.

[Джерелознавчі проблеми вивчення спадщини М.Драгоманова: Нотатки] // Раїса Іванченко: Біобібліогр. довідник / Уклад. Т.Крицька. К.: Аратта, 2003. С. 116.

Дитячі та юнацькі роки Михайла Бойчука // Укр. мистецтво. К., 2003. № 1. Весна. С. 57-60: 7 іл.

Задавнений борг перед Василем Горленком // Українська культура. 2003. № 5 (932). С. 28-29. 10010 зн.

Комуністичне насильство з погляду адміністрації СРСР // Проблеми історії Украни: Факти, судження, пошуки. Вип. 7. К., 2003. С. 24-29.

Геноцид українського народу: Історична пам'ять та політико-правова оцінка; Міжнародна науково-теоритична (sic) конференція (Київ, 25 листопада 2000 р.): Матеріали. К.; Нью-Йорк: М.П.Коць, 2003. С. 28-36. ???

Культурно-національне життя України 1917-41 років і державний масовий терор // Україна: національна ідея: Матеріали Міжнар. наук. конф. 23 квіт. 2002 р. / М-во освіти і науки України; Ін-т історії [України] НАН України; Київ. Міжнар. ун-т; УПЦ КП.Редколегія: Р.П.Іванченко-Іванова (голова) та ін. К., 2003. С. 672-685.

Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики більшовиків // Голодомор в Україні у ХХ столітті: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Будапешт; Ужгород, 2003. С. 80-100.

Межи Сціллою й Харибдою: [Обставини загибелі М.Бойчука] // Образотворче мистецтво. 2003. Ч. 4. С. 8-15.

Нарбут і Шевченко // Укр. культура. 2003. № 11-12 (938). С. 25-26.

Нарбутівський збірник // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини: Матеріали Другої науково-практичної конференції (17 квітня 2003 р.). Глухів, 2003. С. 76-85. 24165 зн.

Начерк історії Київської митрополії 1920-23 (помилково: 27) років // Приходской листок / Приход Св. Великомученицы Екатерины. [К., 2003]. № 11-03. Приложение. С. [1-4]. Наклад 35 прим.

Особливості соціальної політики тоталітарного радянського режиму в контексті євгеніки // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. К.: Наукова думка, 2003. С. 575-587, 593-597. 65402 зн.

Про працю Олеся Силина "Фортеці Києва VI-XIX століть": [Передмова] // Силин Олесь. Фортеці Києва VI-XIX століть. К.: Леся, 2003. С. 11-12.

Середина тридцятих у Києві: Із книжки "Музей України: Збірка П.Потоцького" // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 3. К.: Кий, 2003. С. 170-183. 35615 зн.

Соціальний портрет чекістів // Персонал. 2003. № 8. С. 39-46. 42511 зн.

Становлення соцреалізму як "творчого методу" // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. К.: Наукова думка, 2003. С. 185-199, 216-219. 52694 зн.

Чекісти 1937 року: Штатний розклад НКВД УРСР на 1 січня – 31 грудня 1937 року // Кому був вигідний голодомор? К.: МАУП, 2003. С. 27-53. Бібліотека журналу „Персонал”.

Чернігівсько-петербурзький історичний гурток, 1908-1917 // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики; Збірка наукових праць. Число 10. Частина 2. Пам'яті Михайла Брайчевського. К., 2003. С. 288-298. 20099 зн.

Лук’яненко Левко. Нюрнберг-2 // Геноцид українського народу: Історична пам’ять та політико-правова оцінка: Матеріали. К.; Нью-Йорк: М.П.Коць, 2003. С. 44-45, 71.

Лук’яненко Левко. Злочинна суть КПРС-КПУ: Нюрнберг-2. Вид. 2. К., 2005. С. 44-48.

2004

Ред.: Реабілітовані історією. У 27-ти тт. Київська область. Кн. 1. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2004. С. 3.

„Архітектура [Архітектор] Всесвіту” Миколи Касперовича // Образотворче мистецтво. 2004. № 1. С. 52-56: іл.

Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення // Персонал: [Проспект. К., 2004]. С. 6.

Двадцять років „єврейської державности” в Україні, 1918-1938 // Сучасність. 2004. Лютий. Ч. 2 (514). С. 63-70.

Двадцять років єврейської державності в Україні, 1918-1938 // Персонал. 2004. № 1. С. 18-20; № 2. С. 18-27.

До питання про державу в державі // Березіль. 2004. № 2. С. 138-151.

Загибель о. Александра Ґлаґолева: Спостереження джерелознавця // Лаврський альманах. Вип. 12. К., 2004. С. 43-45.

Культвандалізм в Україні: середина тридцятих у Києві // Артанія. 2004. Кн. 6. С. 92-94.

Масовий терор і голодомори як втілення протиєвгенічної політики більшовиків // Держави, суспільства, культури: Схід і Захід: Зб. на пошану Яр. Пеленського. Нью-Йорк, Н.Й.: Вид-во Росс, 2004. С. 103-122. Підп.: Serhij Bilokin’. 42461 зн.

На марґінесі бібліографічного покажчика: [„Наука і культура. Україна”. Вип. 1-31 (1966-2002): Сист. покажчик змісту / Нац. парламентська б-ка України. Упор. Є.К.Бабич. К.., 2003.] // Кур’єр Кривбасу. 2004. Червень. № 175. С. 142-148.

„Надто далеко Ви заїхали…”: [Про Аллу Цівчинську] // Родинне вогнище Зерових. К.: Гелікон, 2004. С. 58-68.

Начерк історії Київської митрополії 1920-27 років // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. Вип. 7. К., 2004. С. 351-367. Наклад 200 прим.

Петро Лебединцев; Іван Малишевський // Грушевський Михайло. Твори у 50 томах. Том 6. Серія "Історичні студії та розвідки", 1895-1900. Львів: Світ, 2004. С. 635.

Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено, 1920-1941 // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Том ІІ. К.; Л., 2004. С. 554-602. 132 примітки.

Репресії проти музейників у ряду різних типів терору // Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. К.: Златограф, 2004. С. 27-35.

Соціальна революція в СРСР і пам'ятки Золотоверхого Києва // Пам'ятки України. 2004. Ч. 2 (143). С. 96-106. 18854 знаків.

Соціальна революція в СРСР і пам'ятки Золотоверхого Києва // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. К., 2004. С. 39-43 (Софійські читання. Вип. 2). Тираж 300 прим.

Терор голодом: міркування про характер державності в Україні 1920-1930 років // Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення: Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції (Київ, 28 листопада 2003 р.). К., 2004. С. 10-29.

Типи масового терору й голодомор // Громада. Будапешт, 2004. Січень-лютий. № 1. С. 5-7.

Червоний терор у Криму, 1920-1921 рр. // Крим в історичних реаліях України: Мат-ли наук. конф. К., 2004. С. 216-227. Наклад 200 прим.

Шевченкознавчі праці Федора Ернста // Слово і час. 2004. Липень. № 7 (523). С. 24-34.

Шістдесятник Іван Коваленко: Біогр. нарис // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. Вип. 7. К., 2004. С. 422-443. Підп.: Сергій Білокінь, Марія Кириленко (Коваленко). Наклад 200 прим.

Юрієві П'ядику – 95 // Відкритий архів. Том І. К.: Критика, 2004. С. 644-646.

Ред.: Лаврський альманах. Вип. 12. К., 2004. 212 с.

Ред.: Крим в історичних реаліях України: Мат-ли наук. конф. К., 2004. 404 с.

Ред.: Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття. К.: Златограф, 2004. 208 с.

Ред.: Могилянські читання 2003: Зб. наук. праць. К., 2004.400 с.

Рец.: Недяк Володимир Володимирович. Україна козацька держава: Ілюстр. історія укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах. К.: Емма, 2004. 1216 с. Наклад 2800 прим.

2005

Лук’яненко Левко. Злочинна суть КПРС-КПУ: Нюрнберґ-2. К.: МАУП, 2005. С. 44-48: Механізм масового терору.

С. 37: «Дбаючи про належне громадське представництво України на Вільнюському міжнародному громадському трибуналі, вчені (доктори історичних наук С.Білокінь, В.Марочко, А.Зінченко) підготували відповідні розділи, які стали основою звинувачення Україною КПРС у Вільнюсі».

Бутович Григорій Філонович // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит „Б”. К., 2005. С. 261.

Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання 2004: Зб. наук. праць. К., 2005. С. 77-98. 34586 зн.

Ґосторґ і Музей Ханенків // Ханенківські читання. Вип. 7: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Київ. ун-т, 2005. C. 68-79.

Де і що має бути: [З приводу виходу 55-го числа журналу] // Образотворче мистецтво. 2005. № 3 (55). С. 4: фото.

Збагачена руда творчості: [Передмова] // Шудря Євгенія. Подвижниці народного мистецтва: Біобібліогр. нариси. Зошит 2. К., 2005. С. 9-10.

Краєзнавець і патріот Батурина Василь Різниченко // Матеріали науково-практичної конференції „Видатні діячі Батуринського краю”, присвяченої 230-ій річниці з дня народженння Петра Івановича Прокоповича (2-3 червня 2005 р.). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. С. 106-120. 1 арк.

Красный террор в Крыму: Небольшой экскурс в историю Крыма: [Предисловие] // Абраменко Леонид Михайлович. Последняя обитель: Крым, 1920-1921 годы. К., 2005. С. 3-17.

Останні роки життя Федора Ернста // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 5. К.: Кий, 2005. С. 173-188. 34 803 знаків..

Передмова // Ханко Віталій. Миргородський мистецький словник (кінець XVII – початок ХХІ сторіччя): Персоналії. Полтава, 2005. С. 3-4.

Початок кар'єри й історія моєї збірки: [Спогади] // Сучасність. 2005. Ч. 2 (526). С. 81-114. 125 420 знаків.

Руйнування Києво-Печерської Лаври: Із книги спогадів // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 8. К., 2005. С. 398-408. 36141 зн.

Три арешти Федора Ернста // Музейний провулок. 2005. Липень-грудень. № 2 (4). С. 20-25: іл.

Шевченкознавчі праці видатного історика мистецтв Ф.Ернста // Пам'ять століть. 2005. Травень-серпень. № 3-4 (54-55). С. 42-60.

Ред.: Могилянські читання 2004: Зб. наук. праць. К., 2005. 656 с.

2006

Апостол чистої правди: [Про Валерія Марченка] // Літературне сузір'я: Твори письменників Святошинського краю. К.: Молодь, 2006. С. 339-343.

Грабування української культурної спадщини (1920-30-ті рр.). Музейні експонати й книжки // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 12. Част. 1. К., 2005. С. 344-366 (= Збірка наукових праць на пошану […] Петра Тимофійовича Тронька […]). 43 537 зн.

ХХ з'їзд КПРС на півсторічній відстані // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 10. К.: Ніка-Центр, 2006. С. 100-111. 27751 зн.

До історії нищення та збереження культурної спадщини // Скульптура та ікона України; історія врятування. Каталог виставки із колекції Президента України Віктора Ющенка, а також збірок Петра Гончара, Ігоря Гриніва, Володимира Козюка, Василя Вовкуна та Лідії Лихач / Автор дослідження Сергій Білокінь. [Пер. на англ. мову Марти Скорупської]. [К.:] Родовід, 2006. С. 24-79:

Микола Зеров // Наш сучасник Микола Зеров. Луцьк: Терен, 2006. С. 199-272.

Наукові співробітники: Біобібліографічні довідки // Інститут історії України НАН України, 1936-2006. К., 2006. С. 478-693. У співавторстві.

Невідома праця Василя Різниченка з історії друкарства // Матеріали науково-практичної конференції "Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIIІ століття". Ніжин, 2006. С. 20-25.

Паралельна історія УРСР: Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам'яті М.Ф.Біляшівського: Мат. наук. конф. 22 червня 2005 року. К.: Артанія Нова, 2006. С.131-175. 4 арк. 225 прим.

Садиба Грушевських – серце Латинського кварталу // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 6. К.: Кий, 2006. С. 104-134.

Ювілеї. 130: Борис Жук // Ант. Ч. 16-18. 2006. С. 69-70.

Ред.: Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України: Зб. наук. праць: Матеріали п'ятої науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р.). Глухів, 2006.

2007

Виступ на круглому столі «Проблеми збереження музейної та архівної справи (мало бути: спадщини. – С.Б.)», 18 жовтня 2005 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 514-518.

Генерал Павло Потоцький – фундатор Музею України // Скарбниця української культури: Зб. наук. праць. Вип. 8. Чернігів, 2007. С. 12-34.

Голодомор у нашій історії: [Передмова] // Демченко Тамара Павлівна. Колективізація та Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: Навчальний посібник. Чернігів, 2007. С. 7-9.

Епохи не вибирають. Невже?: [Передмова] // Ротач Петро Петрович: Біобібліографічний покажчик. К., 2007. С. 4-7. (= Джерела до культурологічних студій. Вип. 1).

Люди в музеї Івана Гончара: Із спогадів // Іван Гончар: Спогади про І.М.Гончара: Музей Івана Гончара: Український Центр Народної Культури. К., 2007. С. 41-45. 0,25 арк.

Нарбутівські сюжети: Видавнича діяльність товариства «Друкарь» // Сіверщина в контексті історії України: Зб. наук. праць. Матеріали шостої науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р.). Суми, 2007. С. 128-142. 2 арк.

Перший том «Українського музею» (1927) // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 4-23.

Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 229—298.

Початки Української державної Академії мистецтв // Студії мистецтвознавчі. К.: ІМФЕ, 2007. Ч. 1 (17). С. 159-190, 16 табл.

Про охорону культурної спадщини: З приводу одного документу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 11. К., 2007. С. 510-513.

Рукопис історії Києво-Либідської Свято-Троїцької церкви // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 7. К.: Кий, 2007. С. 89-99. 22694 зн.

Рябчий Іван. Відродження української історичної науки / Інтерв'ю в кабінеті Сергія Білоконя // Хроніка 2000. Вип. 59. К., 2007. С. 3-22.

Українська гуманітарна наука в період більшовицького режиму // Проблеми державного будівництва в Україні, Вип. 13: Матеріали міжнар. наук.-практ конф. проф.-викл. складу / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти Мін-ва освіти і науки України; Київ. міжнар. ун-т. К., 2007. С. 9-23.

Українські музейники 1920-х років: [Автори збірника] // Український музей. Зб. 1. Репринтне перевидання [книжки] 1927 року. К.: Фенікс, 2007. С. 1-15. Довідки про 39 осіб.

Ф.Ернст про гетьмана І.Мазепу як центральну постать старої України // Батуринські читання 2007: Зб. наук. праць. Ніжин: Аспект-поліграф, 2007. С. 18-33.1,25 арк.

Час збирати каміння: на шляхах українського бібліофільства: [Передмова] // Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка: Каталог / Укладач і автор вст. нарису Олег Микитенко. К., 2007. С. 5-14. (= Джерела до культурологічних студій. Вип. 2).

Чернігівсько-петербурзький історичний гурток (1908-1917) // Хроніка 2000. Вип. 59. К., 2007. С. 116-124. 0,25 арк.

Що говорила пам'ять землі, коли були закриті архіви: Биківня й Вінниця в історіографії терору // Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині: Док. та мат. / Автор-укладач А.І.Амонс. К.: МАУП, 2007. С. 13-63. 204 примітки. 3 арк.

2008

Автобіографія Федора Ернста поч. 1930-х років // Глухів і округа. Вип. 1. Глухів, 2008. С. 12-31. Тираж 100 прим. 53626 зн.

Батько (До 95-річчя із дня народження Івана Білоконя) // Українознавство: Календар-щорічник 2009 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2008. С. 255-262. 32481 зн.

Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Вип. 16 (1). Львів, 2008. С. 223-236.

Київський будинок вчених, його члени й гості // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 8. К., 2008. С. 95-114. 51900 зн.

Крутяни // Крути: січень 1918 року: Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упорядник Ярослав Гаврилюк. К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. С. 709-731. 764000 зн.

Ред.: Крути: січень 1918 року: Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упорядник Ярослав Гаврилюк. К.: Вид. центр «Просвіта», 2008.

Повсякденні турботи повоєнних книгознавців: за листуванням Федора Максименка // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. Львів, 2008. С. 48-135.

Теорія і практика большевизму: голодомор та інші типи й способи терору // ЗНТШ. Том CCLVI: Праці Історично-філософської секції. Львів, 2008. С. 394-422.

Теорія й практика: голодомор, різні типи й способи терору // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомч. зб. наук. праць. Вип. 18: спец. Голод 1932-1933 років – геноцид укр. народу / НАН України. Ін-т історії України. К., 2008. С. 29-44. 41 прим. 90500 зн.

Теорія й практика: голодомор, різні типи й способи терору // «Секретно. Не для печати»: До 75-річчя Голодомору-геноциду 1932-1933 / Київ. міжнар. ун-т. К., 2008. С. 38-58. 42 прим. 90550 зн.

2009

Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура. 2009. Березень. № 1 (988). С. 34-35: фото. 0,2 арк.

Велетень мистецтвознавства // Таранушенко С.А. Наукова спадщина: Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. / Упоряд. О.О.Савчук, С.І.Білокінь. Харків: Атос, 2009. С. 9-28.

Відгук С.Таранушенка на текст М.Кожина про дерев’яні українські церкви // Студії мистецтвознавчі. 2009. Ч. 3 (27). С. 135-136.

Глухівська траґедія // Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. Вип. 2. Матеріали Восьмої науково-практичної конференції (м. Глухів, 15-16 жовтня 2009 р.). К.; Глухів, 2009. С. 159-167.

Глухівська траґедія // Українська хвиля: Літ.-мист. альманах. Вип. 3. Шостка, 2009. С. 10-25.

Енциклопедія одного окремо взятого населеного пункту // Мохорук Дмитро. Село моє Топорівці: Історико-краєзнавчий та етнографічний збірник: Септималогія. Том 7: Село повертається у майбутнє. Косів: Писаний Камінь, 2009. С. 5-7. 0,1 арк.

Київська ікона Св. Миколи Мокрого на американському континенті // Софійські читання. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Пам’ятки Національного Заповідника «Софія Київська»: культурний діалог поколінь». К., 2009. С. 144-166.

[Коментар до статті «Нахабний плагіят»] // Таранушенко С.А. Наукова спадщина: Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. / Упоряд. О.О.Савчук, С.І.Білокінь. Харків: Атос, 2009. С. 424-425.

Нові матеріали до біографії Данила Щербаківського // Студії мистецтвознавчі. 2009. Ч. 3 (27). С. 98-121.

Терор проти київських музейників // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 9. К.: Кий, 2009. С. 111-153.

Miscellanea: Ярослав Іванович Дзира (12.05.1931 – 21.08.2009): [Некролог] // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 13/14. К.: Укр. письменник, 2009. С. 824-832. Підп.: Білокінь Сергій, Дмитрієнко Марія (= Укр. археогр. збірник. Том. 16/17).

2010

До історії каталогу «Музею мистецтв ВУАН» 1931 року // Правдиве українське серце: Олександр Рибалко. К.: Простір, 2010. С. 450-489.

Записки Богдана Ханенка // Правдиве українське серце: Олександр Рибалко. К.: Простір, 2010. С. 438-449.

Літопис життя й творчості Георгія Нарбута // Сіверщина в історії України: Зб. наук. праць. Вип. 3. [Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції (м. Глухів, 26-28 травня 2010 р.)]. К.; Глухів, 2010. С. 263-281.

Невідома праця Сергія Дложевського з історії Ольвії // Ольвийские древности: Сб. научных трудов памяти Валерия Михайловича Отрешко (1949-1999). К., 2009. С. 151-185.

Публікація: Дложевський С. Ольбія: Хроніка досліджень та їх наслідки. С. 155-185.

Слово про товариша: [Про Ол. Рибалка] // Правдиве українське серце: Олександр Рибалко. К.: Простір, 2010. С. 655-657.

«Сполучив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою…»: [Про Павла Зайцева.] // Слово і час. 2010. Червень. № 6 (594). С. 20-34.