Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Статті в довідкових виданнях

1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

1992

Драгоманов М.П. // Русские писатели, 1800-1917: Биогр. словарь. Том 2: Г-К. М., 1992. С. 178-179.

Жаков К.Ф. // Там само. С. 253-255.

Классен Е.И. // Там само. С. 548. Співавт.: Е.Г.Николаева.

1993

Library Science // Encyclopedia of Ukraine. Vol. III: L – Pf. Toronto; Buffalo; London, 1993. P. 531.

Lozovsky Oleksander // Там само. P. 193-194.

Museums // Там само. P. 487-490.

Narbut H. // Там само. P. 531.

Photography // Encyclopedia of Ukraine. Vol. IV: Ph-Sr. Toronto; Buffalo; London, c 1993. P. 9-10.

Preservation of Historical and Cultural Monuments // Там само. P. 185-186.

1995

Науковий консультант і рецензент: Мистецтво України: Енциклопедія. Том 1: А-В. К.: «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1995. 400 с.

Адольф Г.А. // Там само. С. 24.

Азовський М.П. // Там само. С. 25.

Айналов Д.В. // Там само. С. 26.

Алексєєв М.В. // Там само. С. 42.

Антонович В.Б. // Там само. С. 69.

Антонович Д.В. // Там само. С. 69-70.

Археографічна комісія АН України // Там само. С. 83.

Археологічне товариство // Там само. С. 84. Разом з І.Л.Бутичем.

Археологічні з'їзди // Там само. С. 84.

Балабін П. // Там само. С. 131.

Биркін Д.Г. // Там само. С. 195-196.

«Бібліологічні вісті» // Там само. С. 197.

Бізюков О.Т. // Там само. С.199.

Бойчук М.Л. // Там само. С. 227-228.

Бойчук Т.Л. // Там само. С. 228.

Борн Дж. // Там само. С. 239.

Бурлюк Д.Д. // Там само. С. 269.

«Вісник культури і життя» // Там само. С. 353.

Воюцький В. // Там само. С. 389.

Наук.консультант: Українська літературна енциклопедія, Том 3. К.: «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1995. 495 с.

Кульженко В.С. // Там само. С. 98.

Кульженко С.В. // Там само. С. 98-99.

Ляшенко Л.І. // Там само. С. 247.

Малеча Н.М. // Там само. С. 274.

Малишевський І.Г. // Там само. С. 276.

Менчиць В.А. // Там само. С. 342.

Модзалевський Б.Л. // Там само. С. 400.

Модзалевський В.Л. // Там само.

Морачевський П.С. // Там само. С. 415.

Мочульський В.М. // Там само. С. 427.

Нарбут В.І. // Там само. С. 455.

Науменко В.П. // Там само. С. 467-468. Разом з П.М.Федченком.

1997

Витвицький Ст. // Малий словник історії України. К.: Либідь, 1997. С. 84.

Володимир (Романюк) // Там само. С. 95.

Жива Церква // Там само. С. 151.

Залозецький-Сас Вол. // Там само. С. 158.

Іларіон (Огієнко) // Там само. С. 172.

Козелецький Я. // Там само. С. 201.

Липківський В. // Там само. С. 234.

Масонство // Там само. С. 250-251.

Милорадовичі // Там само. С. 255-256.

Міхновський Юр. // Там само. С. 258-259.

Мстислав (Скрипник) // Там само. С. 264.

Нарбут Г. // Там само. С. 268-269.

Соборно-Єпископська Церква // Там само. С. 370.

Тихонівці // Там само. С. 387.

УАПЦ // Там само. С. 398-399.

УПЦ // Там само. С. 407-408.

Християнство // Там само. С. 432.

Адольф Г. // Мистецтво України: Біогр. довідник / За ред. А.В.Кудрицького. К., 1997. С.10.

Анастазієвський М. // Там само. С. 17.

Антоновичі // Там само. С. 22-23.

Барцал А. // Там само. С. 44.

Бастунов Е. // Там само. С. 45.

Бервінчак М. // Там само. С. 52.

Битинський М. // Там само. С. 58-59.

Гагенмейстер В. // Там само. С. 135.

Гординський С. // Там само. С. 167.

Гургула І. // Там само. С. 186.

Дашкевич Я. // Там само. С. 195.

Денисенко І. // Там само. С. 199.

Дзюба І. // Там само. С. 203.

Дмитренко М. // Там само. С. 207-208.

Добуш П. // Там само. С. 212.

Драган М. // Там само. С. 219.

Ернст Ф. // Там само. С. 231.

Жданович Я. // Там само. С. 239.

Кармазин-Каковський В. // Там само. С. 288.

Коцюбинська Н. // Там само. С. 328.

Кульженки // Там само. С. 344-345.

Левитська Є. // Там само. С. 358.

Ляшенко Л. // Там само. С. 383.

Масютин В. // Там само. С. 402.

Маценко П. // Там само. С. 404.

Наконечний Є. // Там само. С. 430.

Нарбути // Там само. С. 430-431.

Науменко В. // Там само. С. 431.

Реріхи // Там само. С. 504.

Рєдін Є. // Там само. С. 504.

Риженко Я. // Там само. С. 507.

Сальвіні // Там само. С. 523-524.

Синенька-Іваницька І. // Там само. С. 692.

Сім'янцев В. // Там само. С. 540.

Січинські // Там само. С. 541.

Скоропадська-Кужім Є. // Там само. С. 544.

Скрипник М. // Там само. С. 544-545.

Смогитель В. // Там само. С. 548.

Спаська Є. // Там само. С. 555.

Фоменко М. // Там само. С. 607-608.

Хмелюк В. // Там само. С. 616.

Холодні // Там само. С. 617-618.

Цинкаловський О. // Там само. С. 624.

Чорний Ю. // Там само. С. 636.

Шонк-Русин К. // Там само. С. С. 657.

Шрамченко М. // Там само. С. 659.

1998

Балабушевич Т.А. // Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довідник. К., 1998. С. 9.

Гирич І.Б. // Там само. С. 55-56.

Голобуцький В.О. // Там само. С. 58-60.

Гуслистий К.Г. // Там само. С. 76-78.

Дядиченко В.А. // Там само. С. 93-94.

Коваль В.С. // Там само. С. 135-136.

Компан О.С. // Там само. С. 143-144.

Коцевалов (Кацевалов) А.С. // Там само. С. 155-156.

Крип'якевич І.П. // Там само. С. 158-160.

Кук В.С. // Там само. С. 164-166.

Курінний П.П. // Там само. С. 170-172.

Меженко Ю.О. // Там само. С. 207-208.

Оглоблин О.П. // Там само. С. 226-228.

Петров В.П. // Там само. С. 247-249.

Петровський М.Н. // Там само. С. 249-250.

Полонська-Василенко Н.Д. // Там само. С. 253-255.

Пономаренко Л.А. // Там само. С. 257.

Рубач М.А. // Там само. С. 273-274.

Шугаєвський В.А. // Там само. С. 370-371.

Рігельман М.А. // Довідник з історії України. Том 3. К., 1999. С. 38.

Рігельман О.І. // Там само. С. 38-39.

Різниченко (Різников) В.Ф. // Там само. С. 39.

Романюк В.О. // Там само. С. 54.

Рубан В.Г. // Там само. С. 74.

Самборський В.І. // Там само. С. 118.

Січинський В.Ю. // Там само. С. 176.

Січинський Ю.Й. // Там само. С. 176-177.

Соловки // Там само. С. 224-225.

Стешенко І.І. // Там само. С. 277.

Стешенко Я.І. // Там само. С. 277.

Тихонівці // Там само. С. 329.

Туманський Ф.Й. // Там само. С. 363.

Туманські // Там само. С. 363.

Українська Автокефальна Православна Церква // Там само. С. 384-385 (разом з О.Ігнатушею).

Українська Державна Академія Мистецтв // Там само. С. 407.

Ханенко Б.І. // Там само. С. 516.

Чуйкевичі // Там само. С. 594.

Широцький К.В. // Там само. С. 626-627.

Щербаківський Д.М. // Там само. С. 644-645.

Ягода Г.Г. // Там само. С. 666.

1999

Андріївська церква // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. Кн. І, ч. 1: А – Л. К., 1999. С. 155-159. У співавт.

Будинок 1950-х рр., в якому проживав Таранушенко С.А. // Там само. С. 211.

Будинок Київського відділення Російського технічного товариства 1911-14, де містилися навчальні заклади, інститути Академії наук УРСР, в яких працювали відомі діячі науки і культури // Там само. С. 306-309. У співавт.

Будинок Київського православного релігійно-просвітницького товариства 1903, в якому працювали Богдашевський Д.І., Гроссу М.С. // Там само. С. 219-220. У співавт.

Будинок ректорату університету серед. 19 ст., в якому проживали родина Карпек, Клименко П.В., Нарбут Г.І. та інші // Там само. С. 255-256. У співавт.

Будинок церковно-учительської школи (семінарії) 1903, в якому працювали Леонтович М.Д., Липківський В.К., Стеценко К.Г., навчався Міньківський О.З. // Там само. С. 214-215. У співавт.

Бурса Київської Академії кін. 18 – поч. 19 ст, в якій проживав Гулак-Артемовський С.С. // Там само. С. 216-217.

Вознесенська церква, кін. 19 ст. // Там само. С. 250. У співавт.

Духовна семінарія (Академія образотворчого мистецтва і архітектури), 1899-1901 // Там само. С. 353-355. У співавт.

Житловий будинок 1893, в якому проживав Петлюра С.В., містилася редакція газети „Слово” // Там само. С. 263-264.

Житловий будинок 1898, в якому містилася гімназія Стельмашенка М.О., працювали і проживали відомі діячі науки і культури // Там само. С. 259-260.

Житловий будинок 1899-1900, в якому проживав Ляскоронський В.Г., містилися явочні квартири Організаційного комітету ІІ з'їзду РСДРП // Там само. С. 223-224. У співавт.

Житловий будинок 1890-х рр., в якому містилася майстерня Кавалерідзе І.П., проживав Титов Ф.І. // Там само. С. 163-164. У співавт.

Житловий будинок 1890-х рр., в якому проживав Дроздов М.М. // Там само. С. 372. У співавт.

Житловий будинок 1898-99, в якому проживав Якубський Б.В. // Там само. С. 312.

Житловий будинок 2-ї пол. 19 ст., в якому проживав Різниченко В.Ф. // Там само. С.394.

Житловий будинок 2-ї пол. 19 ст., в якому проживали Голубєв С.Т., Марголін А.Д., перебував Панас Мирний та інші // Там само. С. 225-226. У співавт.

Житловий будинок 2-ї пол. 19 ст., в якому проживали відомі вчені та громадсько-політичні діячі, містилося видавництво „Час” // Там само. С. 270-271. У співавт.

Житловий будинок рубежу 19-20 ст, в якому містилася київська „Просвіта”, проживали Волошинов О.Ф., Квітка К.В. // Там само. С. 294.

Житловий будинок 1900-01, в якому проживали Житецький П.Г., Кезма Т.Г., Сагарда М.І., Тютюнник Г.М. // Там само. С. 165-166. У співавт.

Житловий будинок поч. 1900-х рр., в якому проживав Вовкушевський Г.Д. // Там само. С. 295-296. У співавт.

Житловий будинок поч. 20 ст., в якому проживав Сабалдир Г.О. // Там само. С. 311. У співавт.

Житловий будинок поч. 20 ст., в якому проживали Артоболевський В.М., Лінка Н.В., Михайловський І.Д., Тулуб П.О. // Там само. С. 373-374. У співавт.

Житловий будинок 1903-04, в якому проживав Добрий А.Ю. // Там само. С. 223. У співавт.

Житловий будинок 1907, в якому містилися редакція „Української хати”, окупаційне управління у справах фольксдойче // Там само. С. 294-295. У співавт.

Житловий будинок 1908, в якому проживали Вербицький О.М., Міхновський Ю.М. // Там само. С. 525. У співавт.

Житловий будинок 1908-11, в якому проживав Чаговець В.Ю. // Там само. С. 225. У співавт.

Житловий будинок 1909, в якому проживали Левченко М.З., Тимошенко С.П. // Там само. С. 374-375. У співавт.

Житловий будинок 1910, в якому містилася редакція „Української хати”// Там само. С. 294. У співавт.

Житловий будинок наукових співробітників 1931, в якому проживали відомі вчені і діячі культури // Там само. С. 526-528. У співавт.

Комерційне училище 1897-1900 // Там само. С. 296-297. У співавт.

Комінтерну вулиця, кін. 19 – 20 ст. // Там само. С. 472-473. У співавт.

Купецьке зібрання, 1882 (Національна філармонія України) // Там само. С. 504-506. У співавт.

Лук'янівська в'язниця, 19-20 ст. // Там само. С. 519-520. У співавт.

Міська публічна бібліотека 1911 // Там само. С. 344. У співавт.

Садиба 2-ї пол. 19 ст., в якій проживали Гаккебуш В.М., Штейнгелі Р.В. та Ф.Р., працювали в медичних закладах Богданов Ф.Р., Лапинський М.М., Маньківський Б.М. // Там само. С. 299-300. У співавт.

Садиба 1910-х рр., в якій проживали Стеценко К.Г., Тулуб З.П. // Там само. С. 230. У співавт.

Садиба 1912-113, в якій проживали Бовваненко Д.Є., Радзімовська В.В., Яновська Л.О. // Там само. С. 313-314. У співавт.

Садиба 1912-15, в якій містилася редакція газети „Народна воля”, проживали Ємченко А.І., Коновалюк Ф.З., Кротевич Є.М., Тарнавський П.І. // Там само. С. 299. У співавт.

Художнє училище 1901-02 // Там само. С. 300-301. У співавт.

2001

Абрамович Д.І.//Довідник з історії України. Вид. 2. К.: Генеза, 2001. С.5.

Аверкій (Кедров) // Там само. С. 6.

Агапіт (Вишневський) // Там само. С. 10.

Азовський М.П. // Там само. С. 19.

Александр (Петровський) // Там само. С. 21.

Александр (Чекановський) // Там само. С. 21.

Алексеєв М.В. // Там само. С. 21.

Анастасевич В.Г. // Там само. С. 22.

Анатолій (Дублянський) // Там само. С. 23.

Антипович К.Є. // Там само. С. 28.

Антоній (Храповицький) // Там само. С. 29-30. Разом з О.Павловою.

Археологічні з'їзди // Там само. С. 37.

Архимович З. // Там само. С. 38.

Базилевич В.М. // Там само. С. 46. Разом з С.Паньковою.

Биковський Л.Ю. // Там само. С. 63.

Бібліографічна комісія ВУАН // Там само. С. 63-64.

Бібліографія історична // Там само. С. 64.

Богословська Академія УАПЦ // Там само. С. 77.

Богословські наукові товариства // Там само. С. 77-78.

Богуславський Миколаївський монастир // Там само. С. 78.

Бойчук М.Л. // Там само. С. 80.

Бурко Д. // Там само. С. 94.

Варлаам (Соловій) // Там само. С. 97.

Висоцький С.О. // Там само. С. 109.

«Вісник культури і життя» // Там само. С. 117.

Володимир (Сабодан) // Там само. С. 126.

Володимир (Самборський) // Там само. С. 126.

Голобуцький В.О. // Там само. С. 165.

Голосіївська пустинь // Там само. С. 168.

Гончаренко А.О. // Там само. С. 171-172.

Гординський С. // Там само. С. 173.

Григорій (Огійчук) // Там само. С. 178.

Грушевська М.С. // Там само. С. 187.

Гуслистий К.Г. // Там само. С. 191.

Доценко О. // Там само. С.

Дядиченко В.А. // Там само. С. 228-229.

Ернст Ф.Л. // Там само. С. 235. Разом з С.Паньковою.

Жаботинський Онуфріївський монастир // Там само. С. 240.

Жива Церква // Там само. С. 241.

«Життя і революція» // Там само. С. 243. Разом з С.Паньковою.

Загаєцький Св. Іоанна Милостивого монастир // Там само. С. 246.

Загоровський Різдво-Богородичний монастир // Там само. С. 246-247.

Залозецький-Сас В. // Там само. С. 250.

«За сто літ» // Там само. С. 252.

Калинович І. // Там само. С. 280.

Києво-Братський Богоявленський монастир // Там само. С. 297.

Києво-Грецький Катерининський монастир // Там само. С. 297.

Києво-Микільський Слупський монастир // Там само. С. 297.

Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир // Там само. С. 298.

Києво-Покровський монастир // Там само. С. 299.

Києво-Флорівський Вознесенський монастир // Там само. С. 300.

Клен Ю. // Там само. С. 311.

«Книголюб» // Там само. С. 315.

Козловська В.Є. // Там само. С. 325.

Колубовський Я.М. // Там само. С. 331.

Компан О.С. // Там само. С. 332-333.

Корецький Воскресенський монастир // Там само. С. 351.

Курінний П.П. // Там само. С. 385-386.

Курязький Преображенський монастир // Там само. С. 387.

Лавріненко Ю.А. // Там само. С. 390.

Ладинський Покровський монастир // Там само. С. 391.

Лазаревська К.О. // Там само. С. 391-392.

Лісовський Р. // Там само. С. 418.

Лубенський Мгарський монастир // Там само. С. 423.

Максименко Ф.П. // Там само. С. 443.

Малиновський І.О. // Там само. С. 446

Меженко Ю.О. // Там само. С. 460.

Михаїл (Єрмаков) // Там само. С. 471.

Мілецький Миколаївський монастир // Там само. С. 474.

Николай (Ярушевич) // Там само. С. 514.

Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський монастир // Там само. С.520.

Новицький В.І. // Там само. С. 520.

Новицький Г.І. // Там само. С. 520.

Номис М.Т. // Там само. С. 521.

Окіншевич Л.О. // Там само. С. 526.

Палладій (Видибіда-Руденко) // Там само. С. 552.

Петрунь Ф.О. // Там само. С. 571.

Пимен (Пєґов) // Там само. С. 575.

Плевако М.О. // Там само. С. 582-583.

Полтавський Хрестовоздвиженський монастир // Там само. С. 597.

Рігельман М.А. // Там само. С. 656.

Рігельман О.І. // Там само. С. 656-657.

Різниченко В.Ф. // Там само. С.657.

Романюк В.О. // Там само. С. 668.

Рубан В.Г. // Там само. С. 681.

Самборський В.І. // Там само. С. 712.

Сарана Ф.К. // Там само. С. 718.

Сенютович-Бережний В.Ю. // Там само. С. 739.

Сергій (Страгородський) // Там само. С. 741.

Січинський В.Ю. // Там само. С. 760.

Січинський Ю.Й. // Там само. С. 760.

Соборно-Єпископська Церква // Там само. С.791.

Соловки // Там само. С. 796-797.

Стешенко І.І. // Там само. С. 836.

Стешенко Я.І. // Там само. С. 836.

Терновський П.О. // Там само. С. 850.

Тихон (Бєлавін) // Там само. С. 859-860.

Тихонівці // Там само. С. 860.

Туманський Ф.Й. // Там само. С. 886.

Туманські // Там само. С.886-887.

Українська Автокефальна Православна Церква // Там само. С. 901-902 (разом з О.Ігнатушею).

Українська Державна Академія Мистецтв // Там само. С. 918-919.

“Українська книга” // Там само. С. 921.

Феофіл (Булдовський) // Там само. С. 994-995.

Флавіан (Городецький) // Там само. С. 999-1000.

Ханенко Б.І. // Там само. С.1006-1007.

Чернігівський Єлецький монастир // Там само. С. 1045.

Чуйкевичі // Там само. С. 1065-1066.

Широцький К.В. // Там само. С. 1090.

Шпитальний Троїцький монастир // Там само. С.1095.

Щербаківський Д.М. // Там само. С. 1103.

Ягода Г.Г. // Там само. С.1119. (124 статті)

Абрамович Д.І. // Енциклопедія сучасної України. Том 1: А. К., 2001. С. 38.

Адольф Г.А. // Там само. С. 196.

Александр (Петровський О.Ф.) // Там само. С. 353.

Александр (Раєвський) // Там само.

Александр (Чекановський О.І.) // Там само.

Алексєєв М.В. // Там само. С. С. 364.

Алексій І (Симанский С.В.) // Там само. С. 374.

Аліпій (Хотовицький А.А.) // Там само. С. 386.

Анатолій (Грисюк А.Г.) // Там само. С. 465.

Анатолій (Дублянський А.З.) // Там само. С. 465.

Андрей (Кущак) // Там само. С. 482.

Андрей (Метюк) // Там само.

Андрій (Абрамчук С.В.) // Там само. С. 495.

Андрій (Горак А.Г.) // Там само.

Антоній (Гриневич А.Ю.) // Там само. С. 574.

Антоній (Масендич І.І.) // Там само.

Антоній (Щерба І.) // Там само. С. 575.

Антохів Г.Г. // Там само. С. 589.

Археологічне товариство в Києві // Там само. С. 692.

Археологічні з'їзди // Там само. С. 693.

Архимович З.А. // Там само. С. 697.

Атенагорас (Спіру А.) // Там само. С. 779.

Афанасій (Мовчанівський Я.О.) // Там само. С. 778.

Бондаренко В.А. // Енциклопедія сучасної України. Том 3: А. К., 2001. С.257.

Брацлавський М.С. // Енциклопедія сучасної України. Том 1: А. К., 2001. С. 438.

Петров (Домонтович) Віктор // Золота книга української еліти. Том 1. К.: Євроімідж, 2001. С. 286-287.

Потоцький Павло // Там само. С. 318-319.

2003

Анастасевич В.Г. // Енциклопедія історії України. Том 1: А – В.: Наукова думка, 2003. С. 78-79.

Бай Амур-Огюст-Луї-Жозеф-Бертельо де // Там само. С. 166.

Байов О.К. // Там само. С. 167-168.

Бакало І.І. // Там само. С. 168-169.

Бернацький М.В. // Там само. С. 241-242.

Биковський Л.Ю. // Там само. С. 252-253.

Біблії переклади українською мовою // Там само. С.257.

Бібліографічна комісія ВУАН // Там само. С. 257-258.

Бібліографія історії України // Там само. С. 258.

Бобринський О.О. // Там само. С. 306.

Богатирчук Ф.П. // Там само. С. 310. Підп.: П.П.Безпалько, Білокінь.

Богацький П.О. // Там само. С. 310-311.

Богословська академія УАПЦ // Там само. С. 317-318.

Богословські наукові товариства // Там само. С. 318.

Богослужбові книги в православ”ї // Там само. С. 318-319.

Боднарський Б.С. // Там само. С. 321-322.

Бойчук М.Л. // Там само. С. 328.

Болфосов (Валер) М.І. // Там само. С. 335.

Бондаренко В.А. // Там само. С. 336.

Бострем І.Ф. // Там само. С. 357.

Бостунич (Шварц) Г.В. // Там само. С. 357.

Брацлавський М.С. // Там само. С. 373.

Бронєвой (Факторович) О.Й. // Там само. С. 382.

Брук С.С. // Там само.

Бульбенко Ф.П. // Там само. С. 405.

Бурко (Бурко-Корецький) Д. // Там само. С. 412.

Володимир (Романюк) // Там само. С. 615-616.

Бай, барон де // Енциклопедія Сучасної України. Том 2: Б – Біо. К., 2003. С. 94.

Байбак Петро Трохимович // Там само.

Байов Олексій Костянтинович // Там само. С. 103.

Бакало Іван Іванович // Там само. С. 110.

Балицький Павло Олександрович // Там само. С. 164.

Барщевський Василь Гаврилович // Там само. С. 288.

Бахметьєв Борис Олександрович // Там само. С. 324.

Бем Альфред Людвиґович // Там само. С. 450. Підп.: І.Д.Бажинов, С.І.Білокінь.

Бернацький Михайло Володимирович // Там само. С. 533.

Бібліографічна комісія ВУАН // Там само. С. 620.

Бібліографія історична // Там само. С. 624-625.

„Бібліологічні вісті” // Там само. С. 644.

Бізюков Онуфрій Терентійович // Там само. С. 751.

Біленький-Березинський Антон Антонович // Там само. С. 769.

Білогриць-Котляревський Леонід Сергійович // Там само. С. 805.

Білокінь Іван Андрійович // Там само. С. 811.

Білокінь Іван Петрович // Там само. С. 812. Підп.: С.І.Білокінь, В.Ф.Лапчик.

Брайчевський М.Ю. // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довідник. Вип. 2. Част. 1. К.; Львів, 2003. С. 23-24: іл.

Висоцький С.О. // Там само. С. 57: іл.

Гирич І.Б. // Там само. С. 64-66: іл.

Гуслистий К.Г. // Там само. С. 88: іл.

Дзира Я.І. // Там само. С. 98-100: іл.

Дядиченко В.А. // Там само. С. 109-110.

Ернст Ф.Л. // Там само. С. 111-112.

Коваль В.С. // Там само. С. 137-138: іл. (разом із С.Юсовим).

Крип'якевич І.П. // Там само. С. 163-164: іл.

Курінний П.П. // Там само. С. 176-177: іл.

Оглоблин О.П. // Там само. С. 241-242: іл.

Перковський А.Л. // Там само. 250-252: іл.

Петровський М.Н. // Там само. С. 253-254: іл.

Полонська-Василенко Н.Д. // Там само. С. 264: іл.

Потоцький П.П. // Там само. С. 267-268: іл.

Ульяновський В.І. // Там само. С. 332-334: іл.

2004

Голобородько В.І. // Енциклопедія історії України. Том 2: Г – Д. Наукова думка, 2004. С. 137.

Голосіївська пустинь // Там само. С. 147.

Гончаренко Агапій // Там само. С. 155-156.

Горбань М.В. // Там само. С. 157-158.

Гординський С.Я. // Там само. 161-162.

Григорій Огійчук // Там само. С. 200.

Грушевська М.С. // Там само. С. 230-231.

Декларація митрополита Сергія 1927 // Там само. С. 315.

Доценко О. // Там само. С. 457-458.

Доценко Олександр // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довідник. Вип. 2, ч. 2. К., 2004. С. 149-150.

Будинок домініканського монастиря 1-ї пол. 19-20 ст., в якому проживали Андрей Шептицький, Світличний І.О. // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн. І, ч. ІІ: М-С. К., 2004. C. 816. Підп.: Білокінь, Малаков Дмитро, Федорова Лариса.

Житловий будинок поч. 19 ст., в якому проживав Хомичевський М.В. (вул. Притисько-Микільська, 4/6) // Там само. C. 975. Підп.: Білокінь, Отченашко Віталій.

Житловий будинок 1875 – поч. 20 ст., в якому проживав Жук М.І. вул. Михайлівська, 9) // Там само. C. 658-659. Підп.: Білокінь, Гречина Інна, Товстенко Тетяна.

Житловий будинок 1896-97, в якому проживали Білогриць-Котляревський Л.С., Порш М.В., Тутковський П.А. // Там само. C. 636-637. Підп.: Білокінь, Мокроусова Олена, Федорова Лариса.

Житловий будинок 1910, в якому проживали відомі діячі науки і культури (вул. Мик.-Ботанічна, 1/16) // Там само. C. 637. Підп.: Білокінь, Валяшко Сергій, Завада Віктор, Кальницький Михайло, Федорова Лариса.

Житловий будинок 1969, в якому проживав Оксіюк Й.Ф. // Там само. C. 973.

Житловий будинок акторів 1936-38, в якому проживали відомі діячі культури (вул. Пушкінська, 20) // Там само. C. 992-994. Підп.: Білокінь, Вірич Надія, Гаврилюк Лариса, Кальницький Михайло, Кравченко Галина, Смирнова Ніна.

Житловий будинок кін. 19 – поч. 20 ст., в якому проживали Маслянников В.Л., Павлуцький Г.Г. // Там само. C. 638. Підп.: Білокінь, Осташко Тетяна.

Житловий будинок поч. 1950-х рр., в якому проживали відомі вчені, Покришкін О.І. (архіт., іст.) // Там само. C. 636-637. Підп.: Андрущенко Микола, Білокінь, Гаврилюк Лариса, Казьмирчук Григорій, Піскова Елла.

Житловий будинок поч. 20 ст., в якому проживали Букрєєв Б.Я., Букрєєв Є.Б., Толпиго К.Б. // Там само. C. 635-636. Підп.: Білокінь, Гаврилюк Лариса, Мокроусова Олена, Трегубова Тетяна.

Житловий будинок, 1910, в якому проживав Родзевич С.І. // Там само. C. 607. Підп.: Білокінь, Скібіцька Тетяна.

Маріїнський дитячий притулок 1881, 1899, де містилися науково-педагогічні установи, працювали відомі громадські діячі, вчені // Там само. C. 882-883. Підп.: Білокінь, Галайба Василь, Кальницький Михайло, Маньковська Руслана.

Маріїнський палац, серед. 18 – 2-а пол. 19 ст. // Там само. C. 609-617.. Підп.: Білокінь, Іваненко Ірина, Кіпоренко Микола, Панашенко Віра, Тиманович Євген, Тимченко Жанна, Трегубова Тетяна, Федорова Лариса.

Микільсько-Ботанічна вулиця, 19-20 ст. // Там само. C. 632-633. Підп.: Білокінь, Трегубова Тетяна.

Миколи Притиска (св. Миколи Мірлікійського) церква, кін. 17-19 ст., поч. 20 ст. // Там само. C. 649-652. Підп.: Білокінь, Дегтярьов Михайло, Овчаренко Олексій, Селіванова Ніна, Трегубова Тетяна.

Покровська церква, 1895-97, 1907-14 (вул. М.Островського, 20/1) // Там само. C. 921-924. Підп.: Білокінь, Галайба Василь, Овчаренко Олексій, Отченашко Віталій.

Садиба кін. 19 – поч. 20 ст., в якій містилося Київське римсько-католицьке доброчинне товариство, проживали Виноградов В.В., Томілін С.А. // Там само. C. 667-668. Підп.: Білокінь, Зливкова Ольга, Товстенко Тетяна, Федорова Лариса.

Садиба Трубецького Є.М. кін. 19 – поч. 20 ст., в якій проживали відомі діячі науки і культури, Стороженко Г.Д. (вул. Рейтарська, 27-29 б) // Там само. C. 1052-1054. Підп.: Білокінь, Тищенко Олександр, Федорова Лариса.

Трапезна з церквою св. апостола і євангеліста Іоанна Богослова, 1713-15 // Там само. C. 682-684. Підп.: Білокінь, Шевченко Валентина, Яринич Святослав.

2005

Екзархат РПЦ в Україні // Енциклопедія історії України. Том 3: Е – Й. Наукова думка, 2005. С. 18.

Ернст Федір Людвігович // Там само.С. 47: іл.

Євлогій (В.С.Георгієвський) // Там само. С. 68: іл.

Жаботинський Свято-Онуфріївський монастир // Там само. С. 136.

"Жива Церква" // Там само. С. 148.

"Життя й революція" // Там само. С. 159: іл.

Загаєцький Святого Іоанна Милостивого монастир // Там само. С. 189.

Загоровський монастир Різдва Богородиці // Там само. С. 193.

Зеров Микола Костянтинович // Там само. С. 354: іл.

Історична бібліографія україніки // Там само. С. 553-560.

2006

Археологічне товариство в Києві // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. К., 2006. С. 32-33.

Археологічні з"їзди // Там само. С. 33.

Архів Православного осередку Української православної церкви (УПЦ) у США в Банд-Бруку // Там само. С. 57-60.

Бахметєв (Бахметьєв) Борис Олександрович // Там само. С. 131-132.

Бібліографія історична // Українська архівна енциклопедія. Робочий зошит. А-Г. К., 2006. С. 137-141.

Галант Ілля (Еліягу) Володимирович // Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довідник. Вип. 2, ч. 3. К., 2006. С. 45-46.

Манілов Віктор Михайлович // Там само. С. 134-135.

Міллер Михайло Олександрович // Там само. С. 148-151.

Олесницький Іоаким Олександрович // Там само. С. 164-165.

Сегеда Сергій Петрович // Там само. С. 209-210.

Фаас Іван Якович // Там само. С. 242-243.

Ханко Віталій Миколайович // Там само. С. 245-246.

Антонович Володимир // Художники України: Енц. довідник. Вип. 1. К., 2006. С. 30.

Антонович Дмитро // Там само. С. 30-31.

Антонович Катерина // Там само. С.31.

Бервінчак Микола // Там само. С. 61.

Гербст Шарль // Там само. С.157.

Гординський Святослав // Там само. С. 176-177.

Горська Алла // Там само. С. 179-180.

Грімстед Патриція // Там само. С. 191-192.

Гургула Ірина // Там само. С. 198.

Дашкевич Ярослав // Там само. С. 206.

Ернст Федір // Там само. С. 232.

Красицький Фотій // Там само. С. 309.

Масютин Василь // Там само. С. 371.

Наконечний Євген // Там само. С. 398.

Нарбут Георгій // Там само. С. 399.

Нарбут Данило // Там само. С. 399-400.

Рєдін Єгор // Там само. С. 469.

Січинський Юхим // Там само. С. 507.

Січинський Володимир // Там само. С.506-507.

Скоропадська-Кужім Єлизавета // Там само. С. 509.

Скрипник Микола // Там само. С. 510.

Спаська Євгенія // Там само. С. 520.

Степовик Дмитро // Там само. С. 523.

Цинкаловський Олександр // Там само. С. 580.

Чорний Юрій // Там само. С. 593.

Шонк-Русин Кость // Там само. С. 613-614.

Шрамченко Микола // Там само. С. 615.

Калинович Іван // Енциклопедія історії України. Том 4: Ка – Ком: Наукова думка, 2007. С. 32: іл.

Канонізація // Там само. С. 82-83.

Катакомбна церква // Там само. С. 132.

Київський братський Богоявленський монастир // Там само. С. 254.

Київські ієрархи // Там само. С. 274-278.

Клен Юрій // Там само. С. 346-347: іл.

«Книголюб» // Там само. С. 364.

Козловська Валерія // Там само. С. 437: іл.

Колубовський Яків // Там само. С. 464: іл.

Рудыковский Евстафий Петрович // Русские писатели 1800-1917: Биогр. словарь. [Том] 5: П-С. М.: Большая росс. энциклопедия, 2007. С. 383-384.

2010

Лазаревська Катерина Олександрівна // Енциклопедія історії України. Том 6: Ла – Мі. К.: Наукова думка, 2010. С. 23.

Левандовський Вячеслав Вячеславович // Там само. С. 73-74.

Левинський Степан Іванович // Там само. С. 79-80.

Леопардов Микола Олександрович // Там само. С. 121-122.

Лісовський Роберт Антонович // Там само. С. 226-227.

Лозовський Лесь // Там само. С. 262.

Магура Сильвестр Сильвестрович // Там само. С. 418-419. Підп.: С.І.Білокінь, С.П.Юренко.

Максименко Федір Пилипович // Там само. С. 456-458.

Малиновський Іоанникій Олексійович // Там само. С. 474.

Марченко Валерій Веніамінович // Там само. С. 539-540.

Мгарський Лубенський Спасо-Преображенський монастир // Там само. С. 567-568.

Меженко Юрій Олексійович // Там само. С. 584-585.

Миколай (Ярушевич Борис Дорофійович) // Там само. С. 655-656.

Миколи Мокрого ікона // Там само. С. 657-658.

Михаїл (Єрмаков Михаїл Федорович) // Там само. С. 685-686.

Михайлів Юхим Спиридонович // Там само. С. 689.

Мілєєв Дмитро Васильович // Там само. С. 733-734.

Міллер Михайло Олесандрович // Там само. С. 736-737.

Мірза-Авакянц (Дворянська) Наталя Юстівна // Там само. С. 747-748.

Міхновський Юрій Михайлович // Там само. С. 767.