Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

3 квартал 2010 р.

29.09.2010 Нова монографія з історії терору в СРСР

Опублікована монографія «Механизм большевицкого насилия».

Украинский народ превратился в население, которое приобрело черты пресловутого «единого советского народа». Страшные события ХХ века нельзя определить иначе, как национальную Катастрофу. Одним из важнейших средств внутренней политики, приведших к этому и ставших частью этой Катастрофы, как раз и был массовый террор.

Більше інформації…

27.09.2010 Нові біографічні матеріали

До списків праць Сергія Білоконя додано список «Статті в довідкових виданнях».

Більше інформації…

25.09.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Досьє шевченкознавця [М.М.Новицького]».

Михайло Новицький перебував в ув’язненні, був постійно ущемлюваний, ніколи не міг повністю реалізуватись. На ньому паразитували, крали його матеріали. Про нього вже писали й ще писатимуть, він на це заслужив.

Більше інформації…

23.09.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Лук’янівська в’язниця».

Історії київських тюрем ще не написано. Тому, строго кажучи, зараз можна говорити лише про головніші тенденції… Лук’янівський тюремний замок було збудовано 1863 року на Старо-Житомирській дорозі…

Більше інформації…

21.09.2010 Нові біографічні матеріали

До списків праць Сергія Білоконя додано список «Публікації матеріалів».

Більше інформації…

19.09.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Спогади Данила Щербаківського про Г. Нарбута».

Документальних свідчень про близькість Нарбута до Данила Щербаківського взагалі небагато, – в основному це ще не опубліковані спогади Василя Кричевського. Маємо в них повідомлення про Нарбутове відвідування автора, коли той 1918 року мешкав у музеї в Д.М., й про їхні розмови стосовно народного мистецтва.

Більше інформації…

17.09.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Доля членів Центральної Ради в СССР».

Питання можна сформулювати так: чи могла прожити «в цій країні» людина, якщо вона свого часу входила до українського демократичного парламенту?

Більше інформації…

15.09.2010 Нові біографічні матеріали

Опубліковано розділ «Рецензії на праці С.Білоконя».

Більше інформації…

13.09.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Володимир Міяковський (1888-1972)».

В українському архівному світі 1920-х років немає постаті, більшої за Володимира Міяковського. Прийнявши цю справу з рук генеалога Вадима Модзалевського, котрий помер 1920 року, Володимир Варлаамович очолив Архівне управління й Київський центральний архів…

Більше інформації…

11.09.2010 Нова стаття з історії церкви

Опублікована стаття «Київська ікона Св. Миколи Мокрого на американському континенті».

Протягом віків чудотворна ікона святителя Миколи Мокрого перебувала в кафедральному Софійському соборі. У православній свідомості це була найбільша храмова святиня…

Більше інформації…

9.09.2010 Нова стаття з історії культури

Опублікована стаття «Перший том «Українського музею»».

Те, чого досягли 1927 року українські музейники, – був лише певний баланс з режимом. Страшними зусиллями, втратою кращих із кращих, по суті, вони досягли лише якоїсь демократизації та гласності. Тепер видно, як це було багато.

Більше інформації…

7.09.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Биківня і Вінниця в історіографії терору».

Прикро це казати, але широкі дослідження некрополів большевицького терору розпочались у роки німецької окупації.

Більше інформації…

5.09.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Смерть Миколи Касперовича».

Ухвалили: Касперович Микола Іванович – розстріляти. Особисто приналежне йому майно – конфіскувати. 3 ориґіналом згідно: секретар трійки УНКВД Київської області Альтзіцер.

Більше інформації…

3.09.2010 Нова стаття з історії церкви

Опублікована стаття «Загибель о. Александра Глаґолева».

Свій в’язничний шлях о. Александр Глаґолев пройшов пронизливо швидко. Арештовано його 20 жовтня 1937 року, а 25 листопада він був уже мертвий.

Більше інформації…

1.09.2010 Нова стаття з історії культури

Опублікована стаття «Михайло Бойчук і його школа».

Піднесення українського монументалізму в ХХ ст. історично пов'язується з діяльністю школи Михайла Бойчука, якій випало відновити давні культурні традиції й прокласти в мистецтві нові шляхи.

Більше інформації…

29.08.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Історіографія державного терору й тероризму в СРСР: проблеми систематизації й періодизації».

Що стосується масового терору, за умов СРСР, тобто за умов цілковитої закритості архівних джерел по відношенню до несанкціонованих досліджень, за браком нормальних писаних джерел, значення історичної літератури набирали мемуари.

Більше інформації…

27.08.2010 Нові біографічні матеріали

До списків праць Сергія Білоконя додано список «Публікації в журналах і збірниках».

Більше інформації…

25.08.2010 Нова стаття з історії церкви

Опублікована стаття «Джерела інформацій з історії УАПЦ».

Протягом кількох десятків років українська еміґрація не мала й не могла мати іншого джерела відомостей щодо історії Української Автокефальної Православної Церкви 1921 року, як усне передання.

Більше інформації…

23.08.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Микола Зеров».

Микола Зеров – не тільки поет і не тільки критик. Він являв собою один із потужних чинників розвитку української культури, і його можна розглядати тільки в такому ранзі.

Більше інформації…

21.08.2010 Нова стаття з історії культури

Опублікована стаття «Голодомор і становлення соцреалізму як «творчого методу»».

Мистецтво мало бути близьке до зовнішніх форм життя, але мистець повинен був бачити в цьому житті лише те, що дозволяла бачити партія. І бачити лише так, як партія веліла бачити. Отож на мистецьких виставках з’являється дедалі більше творів про «соціалістичні перетворення на селі».

Більше інформації…

19.08.2010 Нова стаття з історії України

Опублікована стаття «Доля української національної аристократії».

Немає злочину, в якому не звинуватили б кращих представників української нації, що жили за кодексом честі й служили ідеалам.

Більше інформації…

17.08.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму».

Відповідно до панівного уявлення про класову будову суспільства переведенню через м’ясорубку репресій підлягало все суспільство в його повному обсязі – клас за класом, одна соціальна група за іншою. Але передусім перебували під підозрою ті, що були найнебезпечніші, – озброєні чоловіки.

Більше інформації…

15.08.2010 Нові біографічні матеріали

Започатковано розділ сайта «Списки праць Сергія Білоконя».

Сергій Білокінь надрукував понад 1300 публікацій з історії України (станом на 2007 р.).

Більше інформації…

13.08.2010 Нова біографічна стаття

Опублікована стаття «Задавнений борг перед Василем Горленком».

Не можна не побачити високого трагізму в тому, що Горленкові писання не знаходили місця в нечисленних тоді, зрештою, україномовних органах друку, і він, як і Житецький чи Потебня, писав мовою іншого народу.

Більше інформації…

9.08.2010 Нова стаття з історії культури

Опублікована стаття «Завжди несучасний класик Микола Ґоґоль».

Аби уявити, як давно вони – і Ґоґоль, і Шевченко, – жили, скажу, що вони обоє перебували, якщо можна так висловитися, у передісторичній – порівняно до новітнього періоду – стихії. Ще не повиходили історичні праці їхніх сучасників – Михайла Максимовича й Миколи Маркевича…

Більше інформації…

7.08.2010 Нова стаття з історії України

Опублікована стаття «Чернігівсько-петербурзький історичний гурток (1908–1917)».

У дослідженні особового складу української гетьмансько-старшинської державности XVII–XVIII ст. видання чернігівсько-петербурзького гуртка являли собою колосальний прорив. Ці видання стали підставовими, засадничими, головним дороговказом по 300-річному історичному шляху українського дворянства.

Більше інформації…

3.08.2010 Нова стаття з історії терору в СРСР

Опублікована стаття «Індивідуальний терор».

Думається, загальна мета індивідуального терору була така сама, що й у червоного масового терору – приголомшити людність, посіяти страх, переконати, що заховатися від влади не можна ніде. Хоча перший спалах індивідуального терору припав на 1918-22 роки, попри прямо протилежні брехливі заяви, большевики не відмовлялись від нього і в дальші роки, власне кажучи, ніколи.

Більше інформації…

1.08.2010 Почав працювати персональний сайт С.Білоконя

Почав працювати персональний сайт С.Білоконя. Сьогодні доступні деякі біографічні матріали про вченого, зокрема, стаття І.Гирича «Оборонець і дослідник національної культурної спадщини».

Мабуть, не знайдеться в Києві чи Львові жодного поважного дослідника новітньої доби української історії та культури, який би не знав С.Білоконя, не звертався до нього по пораду, консультацію, по рідкісне видання абощо.

Більше інформації…