Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Справа «Спілки визволення України» й перспективи її дальшого вивчення

Сергій Білокінь

Вступні уваги

Ставлення ВКП(б) та її історичної думки до СВУ

Ставлення до СВУ з боку історичної думки поза СРСР

Компартійна історична думка до перебудови

Ставлення до СВУ в часи перебудови й у посттоталітарному суспільстві

Вільна історична думка про СВУ

Протоколи Братства української державності

Додаток ч. 1. Лист Левка Чикаленка до Костя Туркала, Грудень 1962 р.

Додаток ч. 2. Лист Миколи Лівицького до К.Туркала від 5 серпня 1975 року

Додаток ч. 3 (уривок). Лист М.Михалевича до К.Туркала від 7 листопада 1977 року

Додаток ч. 4. Адреси киян, що йшли по процесу «СВУ»

Підсумуємо сказане :

1. Справа «Спілки Визволення України» з-поміж інших гучних большевицьких справ 1930-х років мала чи не найяскравіший спеціально антиукраїнський характер, була спрямована проти українства як такого, а також проти її культури. У жодній іншій справі український етнічно-культурний елемент не проходив так цільно.

2. У державних і приватних сховищах України, а також у зарубіжних архівах зосереджено величезну кількість джерел з історії «СВУ», належною мірою не вивчених, виданих лише частково, при цьому майже зовсім не прокоментованих.

3. Державні акції 1930 і 1989 років не ґрунтувались на об'єктивному дослідженні проблеми, а випливали з конкретних прагматичних потреб влади. Засуд діячів української культури, що йшли за процесом «СВУ» 1930 року, а також їхня реабілітація 1989 року були наслідком політичних рішень державної адміністрації. Вони виходили з маґістральних течій внутрішньо-державної політики СРСР у кожну з цих епох. У першому випадку йшлося про підготовку до масового терору, у другому – до розвалу СРСР.

4. І 1930 року, й 1989 року влада СРСР-УРСР зверталась не до певних членів конкретної організації, а – огульно – через їхні голови визначала стосунки держави з не надто лояльним населенням України 1920-х років, яке розгорнуло навіть потужну Селянську війну, на час процесу вже придушену.

5. Колективізація сільського господарства й процес «СВУ» були підготовчими історичними етапами перед голодомором 1932-33 років [124].

6. Час перейти до здійснення повного обліку збережених джерел з історії «СВУ», їхнього комплексного освоєння й наукового видання [125].

2011

Примітки

124. Матеріали кримінальної справи № 475 // Аулова Людмила, Даниленко Василь, Лавренюк Валентина. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : Анотований довідник. Львів, 2010. С. 363-415.

125. Релігійний аспект процесу «СВУ» лишається поза рамками цієї розвідки.