Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Структура і основний зміст дисертації

С.І.Білокінь

Структура монографії, представленої на захист, визначається змістом і суттю проблеми, метою і завданням дослідження. Монографія складається із вступного розділу і трьох основних, висновків, додатку й іменного покажчика. Загальний обсяг монографії становить 448 с. (40 арк.). Список джерел і літератури складає 4,5 арк. Тут я реферуватиму не так саму монографію, як її матеріали й ідеї.