Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Автореферат докторської дисертації

Національна академія наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

Білокінь Сергій Іванович

УДК 947.084 (093)

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.):

Джерелознавче дослідження

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук

Київ – 2000

Дисертацією є монографія.

Роботу виконано у відділі історії культури українського народу Інституту історії України НАН України.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук Білас Іван Григорович, Верховна Рада України.

доктор історичних наук Грицак Ярослав Йосипович, Інститут історичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Ів.Франка, директор.

доктор історичних наук, професор Панченко Петро Пантелеймонович, Інститут історії України НАН України, завідувач відділу сучасної історії України.

Провідна установа: Дніпропетровський державний університет, історичний факультет.

Захист відбудеться 30 березня 2000 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 по захисту дисертацій в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (252001 м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Автореферат розсілано 24 лютого 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

І.В.Верба

Загальна характеристика роботи

Структура і основний зміст дисертації

Джерела й література

Частина І: Влада й механіка державного МТ

Частина ІІ: Формування управлінчої інформаційної системи

Частина ІІІ: Застосування управлінчої інформаційної системи

Висновки