Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Висновки

С.І.Білокінь

1. Основою для вивчення МТ служить виявлення і дослідження всього спектру джерел різного походження, оскільки він мав всеохоплюючий характер і поширювався на всі сфери економічного, політичного й духовного життя суспільства. Аналіз джерел, здійснений у дисертаційному дослідженні, засвідчує величезну, часом провідну роль МТ як одного з найефективніших засобів державного управління.

2. Переходячи від міфологізованого розгляду історії до відтворення історії реальної, варто застосувати максимальну персоніфікацію історичного процесу, спираючись на масовий матеріал. Внаслідок їхньої формалізації ефективним може бути використання особових чи групових архівно-слідчих справ.

3. Обмежена приступність основних джерел з історії МТ у сховищах Москви та Києва стимулює вироблення нових дослідницьких методик, серед яких – реконструкція нормативних документів, яку можливо здійснити, виходячи з фактів їхнього виконання.

4. До нових методів роботи з джерелами про ту чи іншу соціальну групу належить вивчення масового матеріалу типу одноструктурних біограм у довідковій літературі. Зіставлення даних біографій за тією чи іншою ознакою надзвичайно продуктивне.

5. У зв”язку з розривом історичної традиції усунення оціночних деформацій можливе за орієнтації на систему цінностей тих соціальних груп, що належали до органічної, попередньої культури, відтак підпадали під репресії, а деякі з тих, хто вижив, згодом лишили спогади. Дальше поширення джерельної бази повинно охопити матеріали правої та лівої комуністичних опозицій.

6. У зв”язку із впливом офіційної ідеології на формування джерел і їхньою дальшою деформацією дослідження повинно починатися з джерелознавчих студій, зокрема з вивчення історії цензури.

7. За всіх тактичних змін внутрішньої політики ставлення большевицької держави до населення, зокрема до українського народу, було постійне й незмінне, починаючи з перших днів існування совєцької влади, й не залежало від особи диктатора.

8. МТ в СРСР ґрунтувався на марксистсько-ленінському вченні про класову боротьбу і був рушійною силою здійсненої в СРСР соціальної революції.

9. Перед істориками стоять завдання поглибленого вивчення джерел із судочинства в СРСР і УРСР, діяльності спецслужб, Центральної контрольної комісії, Комісії партійного контролю, Робітничо-селянської інспекції, ролі преси, творчих спілок та ідеологічних інституцій як єдиного управлінчого комплексу.