Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1-й квартал 2013 р.

28.03.2013 Нова стаття з історії України

Продовжуємо публікувати статтю «Клуб творчої молоді «Сучасник»». Сьогодні – розділ «Література про український рух опору».

Пріоритет у науковому вивченні шістдесятництва на території України належить Георгієві Касьянову: 1995 року він видав працю «Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років»

Більше інформації…

25.03.2013 Нове про Павла Потоцького

Довґальова Марфа (1798 – ?). Ґравюра…

Опубліковано 5 ілюстрацій, в тому числі – «Довґальова М. Пам’яті подій 1812 – 1815 років».

Більше інформації…

22.03.2013 Нова стаття про В. Різниченка

Починаємо публікацію статті «Василь Різниченко». Сьогодні – розділ «Біографія».

Громадське хрещення Різниченка як українця відбулося теж у ці самі роки. 1913 року, коли йому виповнилось 21 рік, він опинився під наглядом жандармерії як діяч «Просвіти».

Більше інформації…

21.03.2013 Нова стаття з історії культури

Продовжуємо публікувати статтю «Тарас Шевченко і Гетьманщина». Сьогодні – розділ «Три літа».

Наприкінці березня або на початку квітня він приїхав до Києва, де пробув кілька місяців, зійшовся з кирило-мефодіївськими братчиками, зокрема з Миколою Костомаровим.

Більше інформації…

18.03.2013 Нова стаття з історії України

Продовжуємо публікувати статтю «Клуб творчої молоді «Сучасник»». Сьогодні – розділ «Дисиденство і шістдесятництво».

Замість розвести шістдесятників і дисидентів за періодами, утворилась термінологічна плутанина. Можна сказати, що натомість у визначених рамках словникові дисидентів багатьох діячів бракує.

Більше інформації…

14.03.2013 Нове про Павла Потоцького

Продовжуємо публікацію монографії «Музей України. Збірка П.Потоцького». Сьогодні – розділ «Доля П.Потоцького».

Доходив кінця 79-й рік життя Павла Платоновича Потоцького. Старого генерала мордували за музей надто довго.

Більше інформації…

11.03.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Завершуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Трудова книжка Яр.Дашкевича».

Якщо його трудова книжка період від 1949 р. по 1957 р. обходить мовчанкою, явно його замовчуючи, то насправді за цими роками стоять і в’язниці, й безробіття після звільнення.

Більше інформації…

7.03.2013 Нова стаття з історії культури

Продовжуємпо публікувати статтю «Тарас Шевченко і Гетьманщина». Сьогодні – розділ «Ранній період».

Пізнання України бурхливо відбувалось у Шевченка в Петербурзі під час студій відповідної лектури. 6 листопада 1838 року датується «Тарасова ніч».

Більше інформації…

4.03.2013 Нова стаття з історії України

Починаємо публікувати статтю «Клуб творчої молоді «Сучасник»». Сьогодні – розділ «Огляд літератури і – зовсім короткий – джерел».

Про клуб як такий спеціальних публікацій немає. З наявної літератури так чи інакше випливає, що в історії повоєнної України це явище було ключове й визначальне.

Більше інформації…

28.02.2013 Нове про Павла Потоцького

Місто Кам’янець-Подільський з півночі.…

Опубліковано 5 ілюстрацій, в тому числі – «Місто Кам’янець-Подільський з півночі» (1842 р.) з колекції П.П.Потоцького.

Більше інформації…

25.02.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Продовжуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Дашкевич – націоналіст».

Дашкевич пишався своєю відданістю пригнобленій Батьківщині. Йдеться про його широкий націоналізм, який рішуче відрізнявся від того, як його спроектували, а тоді громили большевики.

Більше інформації…

21.02.2013 Нова стаття з історії культури

Починаємпо публікувати статтю «Тарас Шевченко і Гетьманщина». Сьогодні – розділ «Гетьманщина».

Набуті території перебували на різних цивілізаційних рівнях – від політичних утворень до державних об'єднань, – причому інколи являли собою спадкоємців потужних імперій.

Більше інформації…

18.02.2013 Нова стаття з історії України

Завершуємо піблікувати статтю «Промова Григорія Політики (1763 р.)». Сьогодні – розділ «Промова Григорія Політики в загальних зборах українського шляхетства у Глухові про права, переваги й потреби України (1763 р.)».

Другое наше нещастіе состоитъ въ томъ, что имѢемъ мы вес[ь]ма мало людей, знающихъ точный разумъ, силу и употребленіе нашихъ законовъ.

Більше інформації…

14.02.2013 Нове про Павла Потоцького

Продовжуємо публікацію монографії «Музей України. Збірка П.Потоцького». Сьогодні – розділ «Центральний історичний музей».

Новоствореному історичному музею було й підпорядковано колекції Потоцького, а сам він був зарахований до складу його співробітників.

Більше інформації…

11.02.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Продовжуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Дашкевич – організатор науки».

Він не одержав особливої підтримки ні в дальньому зарубіжжі, ані в постгеноцидній Україні. Поліграфічна якість його збірників «Україна в минулому» за браком грошей доволі слабка.

Більше інформації…

7.02.2013 Новий розділ спогадів

Закінчуємо публікувати новий розділ книги спогадів «На зламах епохи» – статтю «Видання “Споминів” М.Грушевського». Сьогодні – розділ «Джерельна вартість спогадів».

Навряд чи багато хто міг би так докладно описати стільки осіб і обставин зі свого дитинства, як це зробив Михайло Грушевський.

Більше інформації…

4.02.2013 Нова стаття з історії України

Продовжуємо піблікувати статтю «Промова Григорія Політики (1763 р.)». Сьогодні – розділ «Політика Василь. Розпис рукописним та іншим творам Г.Політики».

При цій нагоді за зведеним каталогом російськомовної книги, виданої на території Російської імперії XVIII ст. наводжу перелік виданих тоді праць Григорія Політики.

Більше інформації…

1.02.2013 Нове про Павла Потоцького

Продовжуємо публікацію монографії «Музей України. Збірка П.Потоцького». Сьогодні – розділ «Нищення музеїв».

Невдовзі разом зі швидкою зміною директорів Музейного містечка і особового складу музейників його структури було взагалі розтрощено, а величезну кількість експонатів знищено або розікрадено.

Більше інформації…

31.01.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Продовжуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Дашкевич – просвітитель».

Його «Постаті» – про український Львів. Навіть вірмени чи росіяни згадуються в нього остільки, оскільки вони працювали для України.

Більше інформації…

28.01.2013 Новий розділ спогадів

Продовжуємо публікувати новий розділ книги спогадів «На зламах епохи» – статтю «Видання “Споминів” М.Грушевського». Сьогодні – розділ «Як М.С.Грушевський писав свої спогади».

Грушевський заходжувався коло споминів у моменти, коли не сидів при робочому столі в своєму кабінеті й не мав на руках паперів, потрібних для основної справи – праць історичних.

Більше інформації…

24.01.2013 Нова стаття з історії України

Продовжуємо піблікувати статтю «Промова Григорія Політики (1763 р.)». Сьогодні – розділ «І. В. Денисенко».

В останні роки життя Ігор Денисенко виявив себе як цікавий мемуарист. Залишив сповнені реаліями спогади про УАПЦ часів німецької окупації, а також про пізніші роки.

Більше інформації…

21.01.2013 Нове про Павла Потоцького

“Чигиринскій кобзарь и Гайдамакы”…

Опубліковано 5 ілюстрацій, в тому числі – “Чигиринскій кобзарь и Гайдамакы” (СПб., 1844) з бібліотеки П.П.Потоцького.

Більше інформації…

18.01.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Продовжуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Ставлення до поляків».

Дашкевич розглядає українців не за їхньої кров’ю, а за політичною свідомістю.

Більше інформації…

17.01.2013 Новий розділ спогадів

Продовжуємо публікувати новий розділ книги спогадів «На зламах епохи» – статтю «Видання “Споминів” М.Грушевського». Сьогодні – розділ «Публікація 2-ї частини спогадів».

Маю враження, що у використанні псевдонаукового, по суті не історіографічного, а політологічного суржика шановний Федір Павлович досяг справжньої досконалості.

Більше інформації…

14.01.2013 Нова стаття з історії України

Продовжуємо піблікувати статтю «Промова Григорія Політики (1763 р.)». Сьогодні – розділ «О. О. Петровський».

За німецької окупації на власні кошти Петровський викупив у букіністичній книгарні два товстелезні й дуже важкі альбоми зі збірки Потоцького – ориґінальні світлини царських парадів…

Більше інформації…

10.01.2013 Нове про Павла Потоцького

Продовжуємо публікацію монографії «Музей України. Збірка П.Потоцького». Сьогодні – розділ «Соціалістичний вандалізм».

За підрахунками Руслана Кухаренка, у 1934-37 роках всього було знищено разом 69 київських храмів.

Більше інформації…

7.01.2013 Нова стаття про Я. Дашкевича

Продовжуємо публікацію статті «Ярослав Дашкевич: шлях у науці». Сьогодні – розділ «Дашкевич – історик».

Щоб здобути реноме легального фахівця, Яр.Дашкевич видав російською мовою монографію «Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV-XIХ веков”.

Більше інформації…

3.01.2013 Новий розділ спогадів

Продовжуємо публікувати новий розділ книги спогадів «На зламах епохи» – статтю «Видання “Споминів” М.Грушевського». Сьогодні – розділ «Реакція ЦК КПУ на публікацію».

Три чиновники ЦК написали подання Щербицькому, на яке останній не міг не реаґувати, навіть якби йому не дуже хотілось.

Більше інформації…