Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Трудова книжка Яр.Дашкевича

Сергій Білокінь

Трудовий шлях Яр. Дашкевича у світлі такого, здавалося б, об’єктивного джерела, як його трудова книжка, сильно відрізняється від такого джерела суб’єктивного, як хронологія, яку склав він сам, і то не в кращий бік.

Наприклад. У трудовій книжці записано начебто спокійне, благополучне формулювання: «10. 12. 1949. Уволен с работы по КЗОТ п. «Д»». Досвідчені кадровики розуміли, що цей пункт взагалі, – а тим більше 1949 року у Львові, – означав. По суті, це була дата затримання його органами МҐБ, за яким у його житті йшла наступна дата: «1949, 14 грудня – арештований органами МҐБ». Текстуально у «Датах життя і діяльності» [59] сказано помилково: КДБ.

… Пригадую, Роман Корогодський завів мене в гості до удови Анатолія Петрицького – там, де на Золотоворітській тепер висить дошка. Про щось порозмовляли, дійшли, розуміється, до КҐБ, і – я бачу, – Лариса Миколаївна якось не так реаґує. Після паузи ми зрозуміли, що вона не так сприймає саме поняття. Знову розтяглась довга пауза, поки вона не сказала блискучу, просто знамениту, річ:

А, – це ж все одно ҐПУ!

Так і блискучий джерелознавець Дашкевич в даному випадку обмовився, бо того самого 1949 року – після НКВД, НКҐБ, ҐУҐБ, НКҐБ – з 15 березня 1946 року контора звалась все-таки МҐБ.

Але я не про те. Якщо його трудова книжка період від 1949 р. по 1957 р. обходить мовчанкою, явно його замовчуючи, то насправді за цими роками стоять і в’язниці, й безробіття після звільнення. Від 1966 р. по 1967 р. у трудовій книжці нова пауза, – і кожен кадровик Вам скаже, що це означає в чистому вигляді безробіття. Ще згодом, 12 січня 1972 р. об’єктивний документ сором’язливо замовчує навіть сам факт трусу в Дашкевича, уже не кажучи про такий фактографічний момент, як перелік вилученого.

Як бачимо, дослідник має пильнувати в джерелах навіть кожну паузу, бо за нею щоразу може йти щось посутнє, як у даному випадку безробіття вченого.

Цікавий нюанс. Якщо 22 вересня Дашкевича звільняють з праці, то – горда людина – він починає облікувати своє чергове безробіття не з 22-го, а з 23 вересня, що по суті … не є правдою. Бо за його «Датами» виходить, ніби він ліг спати звичайним громадянином, як усі його колеги, співробітники музею, тоді як безробітним він став все-таки не 23-го, а ще 22-го вересня 1972 року.

Я виявив зацікавлення цим джерелом, приїхавши на конференцію Наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, написав формальну заяву на ім’я П.Соханя, а Яр.Дашкевич її завізував.

Копія

Трудовая книжка

БТ-ІІ № 3003137

[печатка:] Пенсію призначено

Ленінський райсоцзабез

м. Львів

Фамилия Дашкевич

Имя Ярослав

Отчество Романович

Дата рождения 13 грудня 1926 року

Образование вища

Профессия, специальность історик

Дата заполнения 7 лютого 1992 г.

Подпись владельца книжки [підпис]

Подпись лица, ответственного

за выдачу трудовых книжек [підпис]

[печатка:] Академія наук УРСР

Інститут суспільних наук

Сведения о работе

Львовская Библиотека Академии наук УССР

1. 08. 1944. Принят на должность ст. библиотекаря рукописного отдела. Пр[иказ] № 10 от 22.09.–44 г.

Інспектор по кадрах. [підпис] М.П.Терещак

[Печатка: Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ кадрів]

23. 05. 1945. Переведен на должность ст. библиотекаря каб[инета] Ив. Франко. Пр[иказ] № 74 от 23.05.–45 г.

7. 05. 1946. Переведен на должность библиографа того же кабинета. Пр[иказ] № 121 от 7.05.–1946 г.

10. 12. 1949. Уволен с работы по КЗОТ п. «Д»

[нрзб] секретаря подпись (Дуркот). Пр[иказ] № 228 от 15.12.–49 г.

Інспектор по кадрах [підпис] М.П.Терещак

[Печатка: Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ кадрів ]

Институт общественных наук АН УССР.

[Печатка: Інститут суспільних наук АН УРСР]

16. 08. 1957. Зачислен на должность библиографа в отдел истории Украины. Приказ № 92 от 16.08.57 г.

1. 06. 1964. Инситут общественных наук АН УССР переименован 26.06.1963 г. в «Институт общественных наук Львовского госуниверсиетта им. Ив. Франко». Постановление ЦК КП Украины и СМ УССР от 28. 05. 1963. № 643; приказ

22. 04. 1966. Уволен с работы в связи с сокращением должности библиографа в штатном расписании Института. Печать зам. директора по А.Х.Ч. подпись [… Приказ] № 34 от 21.04.1966.

[Печатка: Академія наук УРСР. Інститут суспільних наук УРСР]

Музей етнографії та художнього промислу

23. 11. 1967. Зарахований на посаду наукового співробітника відділу етнографії. Нак[аз] № 117 від 23.11.67

01. 01. 1968. Переведений на посаду старшого наукового співробітника. Нак[аз] № 1 від 02.01.68.

01. 12. 1969. Переведений на посаду в.о. зав. відділом етнографії. Нак[аз] № 119, § 3 від 01.12.69.

22. 09. 1972. Звільнений з роботи (ст. 40, п. 2 КЗпП УРСР). Нак[аз] № 63, § 5 від 22.09.72.

Зав. від. кадрів [підпис] (Буйницька).

[Печатка: Інститут народознавства. Академія наук України]

Згідно з постановою Президії Академії наук України від 05.02.92 р. № 34 Музей ЕХП перейменовано на [Прямокутна печатка: Академія наук України. Інститут народознавства]

[Кругла печатка: Академія наук України. Інститут народознавства.]

Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові

04. 01. 1973. Прийнятий на посаду молодшого наукового працівника. Наказ № 1 від 15.01.1973.

10. 01. 1973. Переведений на посаду начальника відділу тимчасово. Нак[аз] № 1 від 15. 01.1973.

01. 06. 1973. Звільнений з роботи згідно поданої заяви. Наказ № 19 від 31.05.1973 р.

Директор [підпис] О.Мацюк.

[Печатка: Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. Центральний Державний історичний архів України у Львові]

Центральний державний історичний архів УРСР у Львові

16. 10. 1973. Прийнятий на посаду молодшого наукового працівника тимчасово. Наказ № 35 від 16.10.1973 р.

01. 01. 1974. Переведений на посаду старшого охоронця фондів. Наказ № 48 від 31.12.1973 р.

01. 02. 1976. Переведений на посаду старшого наукового співробітника. Наказ № 4 від 26.01.1976.

01. 12. 1979. Переведений на посаду старшого палеографа. Нак[аз] № 59 від 10.12.1979 р.

01. 04. 1980. Звільнений з посади ст. палеографа у зв’язку з тим, що довгий час не виходить на роботу без поважних на те причин. Наказ № 19 від 11.04.1980 р.

Директор архіву [підпис] О.Мацюк.

[Печатка: Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. Центральний Державний історичний архів України у Львові]

Інститут суспільних наук АН УРСР

01. 11. 1990. Зарахований на посаду провідного наукового співробітника – керівника відділення Археографічної комісії АН УРСР. Наказ № 85–к від 27. 09.1990 р.

Ст. інспектор кадрів [підпис].

<Печатка: Академія наук України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича.>

01. 09. 1992. У зв’язку із організацією Львівського відділення Інситуту української археографії АНУ переведений на посаду керівника цього відділення.

Наказ № 94–к від 31.08.1992 р.

Ст. інспектор кадрів [підпис].

[Печатка: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Академія наук України]

Згідно з Постановою Президії АН України ІСН перейменовано на Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Постанова № 6 від 20.01.93 р. <підпис>

[Печатка: Академія наук України. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича.]

Львівське відділення Інституту української археографії АН України

01. 09. 1992. Згідно наказу Інституту української археографії АН України призначений на посаду керівника відділення переводом з Інституту суспільних наук АН України. Наказ № 1 від 27.08.1992 р.

[підпис]

[Печатка: Інститут Української археографії Академії Наук України. Львівське відділення]

27. 08. 1992. Призначений заступником директора ІУА по науковій роботі. Нак[аз] № 47–к від 27.08.92. Розпорядження № 690 Президії АН України від 21.07.92.

Зав. від. кадрів [підпис]

[Печатка: Академія наук України. Інститут Української археографії]

Згідно з постановою Президії НАН України від 1.02.1995 р. № 31 ІУА перейменовано в Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, а відповідно – Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України.

Вчений секретар [підпис] В.Брехало

[Печатка: Національна Академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення]

Сведения о поощрениях

06.09.2005. За активну діяльність по збереженню українських історичних пам’яток висловлена подяка із занесенням до особової справи і трудової книжки. Наказ № 39–к 06.09.2005 ІУАД ім. М.Грушевського, Київ.

В/с Скочиляс [підпис]

[Печатка: Національна Академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення]