Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Список літератури

Сергій Білокінь

1. [Алла Горська.] Життєпис мовою листів / упоряд. Л. Огнєва. Донецьк, 2009. – 456, [4] с.

2. Антонов-Овсеенко Антон. Портрет тирана / Антонов-Овсеенко Антон Владимирович. – New York: Khronika Press, 1980. – [6,] 390, [4] с.

3. Світ української писанки / упоряд. С. П. Сітько, Т. Є. Русанова. – К.: Кондор, 2005. – 96 с.

4. Бажан Микола. Виступ на засіданні Комітету № 3 [з соціально-гуманітарних питань і питань культури] / Бажан Микола Платонович // Рад. Україна. – 1946. – 5 лютого. – № 27 (7461).

5. Бажан Микола. До кінця розгромити і викорінити рештки буржуазно-націоналістичної ідеології / Бажан Микола Платонович // Вітчизна. – 1946. – № 9.

6. Білокінь Сергій. На зламах епохи: Спогади історика / Білокінь Сергій Іванович. – Біла Церква: О. Пшонківський, 2005. – 336 с.

7. Білокінь Сергій. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917–1941 рр.: Джерелознавче дослідження. – К., 1999. – 447 с.

8. Вакуленко Я. До питання освоєння цілинних і перелогових земель в СССР // Український збірник. – Мюнхен, 1955. – Кн. 3. – С. 183-205.

9. Зарецький Олексій. Офіційний та альтернативний дискурси 1950–80 ті роки в УРСР. Вид. 2 / Зарецький Олексій Вікторович. – К., 2008. – 440 с.

10. Галузевий державний архів СБУ. – Ф. 6, № 49834 ФП. – Т. 4.

11. Говерля Степан. Грані культури / Гель Іван. Лондон: Укр. вид. спілки, 1984.

12. Горинь Богдан. Не тільки про себе. Т. 1 (1955–1965). – К.: Пульсари, 2006. – 352 с.: іл.

13. Горинь Богдан. Не тільки про себе. Т. 2 (1965–1985). – К.: Пульсари, 2006. – 648 с.: іл.

14. Горинь Богдан. Не тільки про себе. Т. 3 (1985–1990). – К.: Пульсари, 2010. – 920 с.: іл.

15. Гриб Олесь. Мовчить ліс під Биківнею // Укр. слово. – 1995. – 18 травня. – Ч. 20 (2768).

16. Двічі убиті (КГБ замітає сліди): Листок прес-служби УГС // Київська весна / Упор. і ред. Олесь Шевченко. – К.: Вид во ім. Олени Теліги, 2005. – 575, [1] с.

17. Дзюба Іван. Ця книжка змінила усе моє життя… // Бунт покоління: Розмови з укр. інтелектуалами. – К.: Дух і літера, 2004. С. 91-152.

18. Дукина Наталка. На добрий спомин…: Повість про батька / Дукина Наталя Миколаївна. Харків: Березіль, 2002. – 591 с.

19. Жиленко Ірина. Homo feriens. – К.: Смолоскип, 2011. – 816 с.

20. Забашта Василь. Світ очима художника. – К.: Майстерня книги, 2009.

21. Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. Париж; Чікаґо, 1962. – 356 с. (= ЗНТШ. Том 173).

22. Зубченко Галина. А було це так // Алла Горська. Червона тінь калини: Листи, спогади, статті. – К.: Спалах, 1996. – С. 148-157.

23. Касьянов Георгій. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Касьянов Георгій Володимирович. К.: Либідь, 1995. 224 с.

24. Коцюбинська Михайлина. Книга споминів / Коцюбинська Михайлина Хомівна. – [К.:] Акта, [2006.] – 207, [1] с.

25. Кравців Богдан. На багряному коні революції: До реабілітаційного процесу в УРСР. – New York: Пролог, 1960. – 63 с.

26. Куликович Н. Новий етап партійно-совєтського наступу на національне мистецтво України // Український збірник. – Кн. 11. – Мюнхен, 1957. C. 29-54.

27. Лавріненко Юрій. Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933. [Paris:] Instytut literacki, 1959. – 980 с.

28. Лисенко Микола. Прилітайте, зозулі, до Биківні… // Веч. Київ. 1994. – 24 вересня. – № 182 (15 044).

29. Лихо з розуму: Портрети двадцяти «злочинців»: Зб. матеріялів / Уклав В’ячеслав Чорновіл. – Париж: Перша укр. друкарня у Франції, 1967. – 336, [2] с.

30. Лубянка: Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД, Январь 1922 – декабрь 1936 / Составители: В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М.: Материк, 2003. – 912 с. (Россия. ХХ век. Документы).

31. Мистецтво України: Біогр. довідник / За ред. А. В. Кудрицького. К., 1997. – 697, [7] с.

32. Міжнародний біоґрафічний (sic) словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини», 2006. Част. 1. – 1-516 с.

33. Міжнародний біоґрафічний (sic) словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини», 2006. Част. 2. – 517-1020 с.

34. Насправді було так: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Іваном Дзюбою. Львів, 2001. – 76 с.

35. Нова Віка, Катоша Богдан. «На шаблях сидіти жорстко…» // Червона тінь калини. Алла Горська: Листи, спогади, статті. – К.: Спалах, 1996. – 217-229.

36. Обірвані струни: Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920–1945 / Вибір, передмова й довідки Богдана Кравцева. – Нью-Йорк: НТШ, 1955. – 430 с.

37. Танюк Лесь. Твори: В 60 ти томах. Т. ХХІ: 1968 р.: квітень-червень. – К., 2011. – С. 550-590.

38. Літературна Україна. – 1962. – 4 червня.

39. Симоненко Василь. Берег чекань. – Мюнхен, 1965.

40. Тельнюк Станіслав. Залізняки. – К., 1966.

41. Негода М. Еверест підлості // Радянська Україна. – 1965. – 15 квітня.

42. Презентація «Зони» // Зона. – К., 1996. – Кн. 11. – С. 255.

43. Против националистических извращений в современной науке об истории Украины // Правда Украины. – 1947. – 14 декабря. № 272 (2724).

44. П’янов Володимир. Ламані-переламані і… щасливі: Спогади, есеї, нариси / П’янов Володимир Якович. – К.: Укр. письменник, 2005. – 269 с.

45. Рух опору в Україні, 1960–1990: Енц. довідник / Гол. ред. Осип Зінкевич. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с.; 56 іл.

46. Сверстюк Євген. Ми вибирали життя / Сверстюк Євген Олександрович // Бунт покоління: Розмови з укр. інтелектуалами. – К.: Дух і літера, 2004. С. 33-90.

47. Світличний Іван. Голос доби / Світличний Іван Олексійович. Кн. 1: Листи з «Парнасу». К.: Сфера, 2001. – 544 с.

48. Славутич Яр. Розстріляна муза: Сильвети. [Detroit:] Прометей, 1955. – 96 с.

49. Советская культура. – 1957. – 8 марта.

50. Стенограма вечора, присвяченого 75 й річниці з дня народження Леся Курбаса // Танюк Лесь. Твори: В 60 ти томах. Т. VІ. Щоденники 1962 р. – К.: Альтерпрес, 2006. – С. 584-640.

51. Танюк Лесь. Вбитий талант // Алла Горська. Червона тінь калини: Листи, спогади, статті. – К.: Спалах, 1996. – С. 162–163. Цей спогад наведено з пам’яті. У тодішньому щоденнику розповідається докладніше, але трохи інакше.

52. Танюк Лесь. Твори: В 60 ти томах. Т. V. Щоденники 1960–1961 рр. / Танюк Лесь Степанович. – К.: Альтерпрес, 2005. – 880 с.

53. Танюк Лесь. Твори: В 60 ти томах. Т. VІ / Танюк Лесь Степанович. – 920 с.

54. Танюк Лесь. Твори: В 60-ти томах. Т. VІІ. Щоденники 1963 р.: січень-червень / Танюк Лесь Степанович. – К.: Альтерпрес, 2006. – 765 с.

55. Хмара Степан. Етноцид українців в СРСР // Хмара Ст. Дорогою до мрії: Вибрані праці: У 2 тт. / Хмара Степан Ількович. – К.: Фенікс, 2005. – Т. І. – С. 29-93.

56. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 263, оп. 1, № 38485 ФП / кор. 414. Надзорное производство. Арк. 133.

57. Цимбалюк Микола. Мітинг в биківнянському лісі // Веч. Київ. – 1989. – 10 травня. – № 107 (13622).

58. Чуев Феликс. Так говорил Каганович. – М.: Отечество, 1992. – С. 172.

59. Шістдесят поетів шістдесятих років: Антологія нової української поезії / Упорядкування, вступна стаття і довідки Богдана Кравцева. – Нью-Йорк: Пролог, 1967. ХХІ, [1], [ІІ], 299, [1] с. Обкладинка Якова Гніздовського.

60. Шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Вип. 13: Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна: Біобібліогр. Нарис / Бібліограф-упорядник М. А. Лук’яненко; Нац. парламент. б ка України. – К., 2011. – 200 с.

61. Ще одна грань таланту // Культура і життя. – 2004. – 14 липня. – № 25 (4090). – С. 4.

62. Русалка Дністрова. – 1995. – Листопад. – Ч. 20 (66).

63. Коваленко Н. Наодинці із совістю / Коваленко Надія Дмитрівна. – Кагарлик : Просвіта, 2009. – 118, [2] с.