Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Клуб творчої молоді «Сучасник» очима влади

Сергій Білокінь

Суспільно-культурне і соціально-політичне явище Клубу творчої молоді об’єднало всю талановиту, ба навіть найталановитішу частину повоєнного студентського покоління Наддніпрянщини [1]. Київський клуб був центральною структурою шістдесятництва. Недарма Богдан Горинь темі «Львів будять кияни» присвятив кілька чулих і надзвичайно важливих сторінок [2]. До складу клубу входили найкращі, знакові поети того часу – Василь Симоненко [3], Микола Вінграновський, Ірина Жиленко [4], Василь Стус, Ліна Костенко [5], Микола Холодний, прозаїки – Євген Гуцало, Євген Концевич, Валерій Шевчук [6], літературні критики – Іван Світличний [7], Іван Дзюба [8], Євген Сверстюк [9], Михайлина Коцюбинська [10], художники – Алла Горська [11], Віктор Зарецький [12], Людмила Семикіна [13], Галина Севрук [14], Опанас Заливаха [15], Веніамін Кушнір, Галина Зубченко.

Лідери Клубу творчої молоді вказували на розходження між декларованими принципами та наявною практикою, прагнули до духовності, правдивості та національно-культурної самобутності. На практиці це означало давати справжнє мистецтво замість заробітчанської халтури й брехні. Митці домагалися вільної творчості, протестували проти вимог дотримуватись принципів класовості (партійності) та канонів соцреалізму [16]. Щоразу наштовхуючись на проблему масового терору в недалекому минулому, Клуб творчої молоді у найяскравіший спосіб визначив напрямок реабілітацій. Цей напрямок разюче відрізнявся від офіційного.

Заснування клубу

Діяльність клубу

Клуб як форма руху опору

Боротьба влади проти українського національного руху

Репресії проти членів клубу

Примітки

1. Корогодський Роман. Брама світла : Шістдесятники. Львів : Вид-во Укр. кат. ун-ту, 2009. 656 с., [16] с. іл.; Білокінь С. Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 10. К.: Кий, 2010. С. 248-298; Тарнашинська Людмила. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (Історико-літературний та поетикальний аспекти). К.: Смолоскип, 2010. 632 с.

2. Горинь Богдан. Не тільки про себе: Роман-колаж у трьох книгах. Кн. 1. К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2006. С. 178-183.

3. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 11 : Василь Симоненко : «Україно, ти моя молитва…» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Г. Гамалій; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2007. 120 с. 1339 записів.

4. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 2 : Ірина Жиленко : «Я так люблю життя земне!» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Тетяна Михайлівна Заморіна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2001. Тир. 100 пр. 152 записи.

5. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 3 : Ліна Костенко : «Я вибрала Долю собі сама» : Біобібліогр. посібник / Бібліограф-укладач Т. М. Заморіна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 60 с. Тир. 100 пр. 304 записи.

6. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 1 : Валерій Шевчук : «Мав дерзновення бути самим собою» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Валентина Олексіївна Кононенко; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 111, [1] с. Тир. 100 пр. 838 записів.

7. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 4 : Іван Світличний : «… Бо вірую» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Заморіна Тетяна Михайлівна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 67, [1] с. Тир. 100 пр. 322 записи.

8. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 7 : Іван Дзюба – талант і доля : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Заморіна Т.М.; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К. : Київська правда, 2005. 118, [2] с. Наклад 2000 прим. 880 записів.

9. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 5 : Євген Сверстюк : «Це – вибір» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Валентина Василівна Патока; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 126, [2] с. Тир. 500 пр. 145, 723 записи.

10. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 8 : Михайлина Коцюбинська : «Бути собою» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач В. Патока; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2005. 59, [1] с. Тир. 100 прим. 345 записів.

11. Алла Горська; Червона тінь калини: Листи, спогади, статті / Упор. Ол. Зарецький та Мик. Маричевський. К.: Спалах, 1996. 239, [1] с.

12. Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння: Листи, нариси, спогади, статті / Упор. Ол.Зарецький. К., 2009. 268 с.

13. Людмила Семикіна: Високий замок. Б.м. : Задумливий страус, 1996. 112 с.

14. Галина Севрук: Кераміка, малярство, графіка. К.: Bona mente, 1996. Без паґ.

15. Опанас Заливаха: Альбом / Упор. Б.Мисюга. [К.:] Смолоскип, 2003. 160 с.