Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Клуб творчої молоді «Сучасник» очима влади

Сергій Білокінь

Суспільно-культурне і соціально-політичне явище Клубу творчої молоді об’єднало всю талановиту, ба навіть найталановитішу частину повоєнного студентського покоління Наддніпрянщини [1]. Київський клуб був центральною структурою шістдесятництва. Недарма Богдан Горинь темі «Львів будять кияни» присвятив кілька чулих і надзвичайно важливих сторінок [2]. До складу клубу входили найкращі, знакові поети того часу – Василь Симоненко [3], Микола Вінграновський, Ірина Жиленко [4], Василь Стус, Ліна Костенко [5], Микола Холодний, прозаїки – Євген Гуцало, Євген Концевич, Валерій Шевчук [6], літературні критики – Іван Світличний [7], Іван Дзюба [8], Євген Сверстюк [9], Михайлина Коцюбинська [10], художники – Алла Горська [11], Віктор Зарецький [12], Людмила Семикіна [13], Галина Севрук [14], Опанас Заливаха [15], Веніамін Кушнір, Галина Зубченко.

Лідери Клубу творчої молоді вказували на розходження між декларованими принципами та наявною практикою, прагнули до духовності, правдивості та національно-культурної самобутності. На практиці це означало давати справжнє мистецтво замість заробітчанської халтури й брехні. Митці домагалися вільної творчості, протестували проти вимог дотримуватись принципів класовості (партійності) та канонів соцреалізму [16]. Щоразу наштовхуючись на проблему масового терору в недалекому минулому, Клуб творчої молоді у найяскравіший спосіб визначив напрямок реабілітацій. Цей напрямок разюче відрізнявся від офіційного.

Примітки

1. Корогодський Роман. Брама світла : Шістдесятники. Львів : Вид-во Укр. кат. ун-ту, 2009. 656 с., [16] с. іл.; Білокінь С. Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 10. К.: Кий, 2010. С. 248-298; Тарнашинська Людмила. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (Історико-літературний та поетикальний аспекти). К.: Смолоскип, 2010. 632 с.

2. Горинь Богдан. Не тільки про себе: Роман-колаж у трьох книгах. Кн. 1. К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2006. С. 178-183.

3. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 11 : Василь Симоненко : «Україно, ти моя молитва…» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Г. Гамалій; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2007. 120 с. 1339 записів.

4. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 2 : Ірина Жиленко : «Я так люблю життя земне!» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Тетяна Михайлівна Заморіна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2001. Тир. 100 пр. 152 записи.

5. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 3 : Ліна Костенко : «Я вибрала Долю собі сама» : Біобібліогр. посібник / Бібліограф-укладач Т. М. Заморіна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 60 с. Тир. 100 пр. 304 записи.

6. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 1 : Валерій Шевчук : «Мав дерзновення бути самим собою» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Валентина Олексіївна Кононенко; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 111, [1] с. Тир. 100 пр. 838 записів.

7. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 4 : Іван Світличний : «… Бо вірую» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Заморіна Тетяна Михайлівна; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 67, [1] с. Тир. 100 пр. 322 записи.

8. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 7 : Іван Дзюба – талант і доля : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Заморіна Т.М.; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К. : Київська правда, 2005. 118, [2] с. Наклад 2000 прим. 880 записів.

9. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 5 : Євген Сверстюк : «Це – вибір» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач Валентина Василівна Патока; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2002. 126, [2] с. Тир. 500 пр. 145, 723 записи.

10. Шістдесятництво : профілі на тлі покоління : Вип. 8 : Михайлина Коцюбинська : «Бути собою» : Біобібліогр. нарис / Бібліограф-укладач В. Патока; Нац. парламент. б-ка України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. К., 2005. 59, [1] с. Тир. 100 прим. 345 записів.

11. Алла Горська; Червона тінь калини: Листи, спогади, статті / Упор. Ол. Зарецький та Мик. Маричевський. К.: Спалах, 1996. 239, [1] с.

12. Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння: Листи, нариси, спогади, статті / Упор. Ол.Зарецький. К., 2009. 268 с.

13. Людмила Семикіна: Високий замок. Б.м. : Задумливий страус, 1996. 112 с.

14. Галина Севрук: Кераміка, малярство, графіка. К.: Bona mente, 1996. Без паґ.

15. Опанас Заливаха: Альбом / Упор. Б.Мисюга. [К.:] Смолоскип, 2003. 160 с.