Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Повсякденні турботи повоєнних книгознавцiв

Сергій Білокінь

(за листуванням Федора Максименка)

Ще за життя Федiр Пилипович Максименко одержував численнi вияви поваги й визнання. На подарованому йому примiрнику каталога стародрукiв Я.Iсаєвича та Я.Запаска [1] знаходимо такий iнскрипт: «Вельмишановному й дорогому Федоровi Пилиповичу Максименку – найвидатнiшому сучасному книгознавцевi з глибокою i щирою вдячнiстю за постiйну допомогу i поради вiд авторiв». Минули роки, і в колективній монографії Львівського національного університету ім. Ів.Франка акад. Ярослав Ісаєвич обґрунтував свою позицію, написавши про роль у науці окремих осіб, а не структур: “Визначний історик української книги й бібліотек, відомий у світі бібліограф Федір Максименко займав порівняно скромні посади заступника директора Наукової бібліотеки Львівського університету і завідувача відділу рідкісних книг та рукописів. Але, по суті, в галузі вивчення стародруків і розробки засад національної бібліографії та книгознавства в конкретних розробках з історичної та історико-краєзнавчої тематики він сам робив те, на що не спромоглися кафедри й інститути відповідного профілю. Налагодив листування й книгообмін з багатьма науковцями й науковими центрами – в тому числі, всупереч негативному ставленню керівництва, з книгознавцями західних держав і української діаспори. Друкувався він порівняно рідко, але його листовні й усні консультації, поради, рецензії сприяли утворенню гуртка однодумців і співпрацівників, який я не завагаюсь назвати школою. По суті, своєю діяльністю на міжнародному рівні він рятував честь української гуманітарної науки, яку так часто компрометували офіціози, в тому числі затверджені партією і держбезпекою члени “українських” делегацій на міжнародних конгресах” [2].

1997. Редакція 2006 року.

Примітки

1. Запаско Яким, Iсаєвич Ярослав. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародрукiв, виданих на Українi, Кн. 1. Львiв, 1981.

2. Ісаєвич Ярослав. Українська історична наука: організаційна структура і міжнародні контакти // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л.Зашкільняка. Л., 2004. С. 11.

Опубліковано: Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців: за листуванням Федора Максименка // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. Львів, 2008. С. 48 – 135.