Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Довідкова книга
з культурної спадщини України

Сергій Білокінь

Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України: Метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо. Робочий зошит. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 514 с.

Відповідальний редактор — академік НАН України, доктор історичних наук В. А. Смолій

Рецензенти — доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор В. М. Даниленко;

доктор історичних наук, професор С. В. Кульчицький;

доктор історичних наук О. С. Рубльов

Нове довідкове видання розкриває фактографічний зміст важливіших бібліографічних покажчиків, біографічних словників та інших довідкових видань щодо культурної спадщини України. Вибирання україніки із імперських та загальносоюзних оглядів виявляє повні контури української історичної літератури. Зіставлення статей із різних словників про ту саму особу виявляє численні помилки, адже з багатьох варіантів правильний може бути лише один. Викладений за історичними періодами, загальний список розглядуваних праць визначає історіографічну й довідкову вагу кожного з цих періодів.

Видання зорієнтує студентів, майбутніх гуманітаріїв, фахівців-істориків, як навести лад у довідковій літературі.

Затверджено до друку Вченою Радою Інституту історії України НАН України (Протокол № 8 від 30 вересня 2008 р.)

Зміст

Передмова 3

І. Гетьманщина та її руїни 11

ІІ. У складі Російської імперії (до 1881) 19

ІІІ. У складі Російської імперії період її руйнування

(«Освободительного движения»; 1881 – 1917) 53

ІV. Часи Державності 1917-21 та Розстріляного відродження (до 1945) 207

V. Совєцький період, повоєнні роки (1945-91) 309

VІ. Період незалежності (з 1991) 391

Скорочення 502

Покажчик рубрик 512

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.64 Мб)