Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Тарас Шевченко й Гетьманщина

Сергій Білокінь

Шевченко жив коротко й перебував в Україні зовсім мало, тож його зв'язки з Україною являють собою спеціальну шевченкознавчу проблему. Навколо його стосунків з Україною обертається все його життя, його ментальність і вся творчість [1]. В історичному аспекті ці взаємини можна й треба розглядати передусім у державницькому контексті [2], а стрижень цих стосунків власне й зводиться до проблеми «Тарас Шевченко й Гетьманщина» [3]. Совєцьке шевченкознавство розбудовувало її в обмеженому і вкороченому аспекті «Подорожі Т.Г.Шевченка на Україну» [4].

В українській культурі Шевченкова епоха припадає на часи, коли Російська імперія перебувала в апогеї свого розвитку й тільки-но починала розкладатися. Територіально вона зайняла увесь схід північної Євразії від Польщі й далі за Чукотку. На Заході, після падіння Наполеона Віденський конгрес (1814-15) з більшої частини Варшавського герцогства створив Королівство (Царство) Польське, передане російському імператорові. На Сході, далі за Далекий Схід, на Американському континенті Росії належала й Аляска, яку було продано урядові США щойно 1867 року. Разом з таким неймовірним розмахом військово-бюрократичне управління набутих різнохарактерних країн було дуже складною справою, а корупція, що допомагала вирішувати проблеми середніх щаблів населення, піднімалася щоразу вище й вище – до самого верху їхнього людського складу. Саме за таких умов в Україні сформувався національний опір, вищим проявом якого у ХІХ ст. була творчість геніального Тараса Шевченка.

Примітки

1. Дзюба Ів. Тарас Шевченко. К., 2005; Барабаш Юрій. Просторінь Шевченкового слова. К.: Темпора, 2011.

2. Див.: Николишин Дмитро. Вступ // Шевченко Т. Історичні поеми. Вид. 2. Коломия, 1921. 145, [2] с.;

Донцов Дм. . Вид. 2. Мюнхен; Монтреаль, 1951;

Донцов Дмитро. : Містика лицарства запорозького. Торонто: Гомін України, 1961. 231, [1] с.;

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. К., 1997.

3. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі і населення. К., 1992;

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIII ст.: кордони, населення, права. К., 1996;

Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. К., 1999;

Кононенко Василь. Гетьманщина в контексті суспільно-політичних ідей та уявлень Східної Європи (кінець ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.) // Український історичний збірник. 2008. Вип. 11. К., 2008. С. 46-58;

Сокирко Олексій. Архіви Гетьманщини // Українська архівна енциклопедія. К., 2008. С. 77-78.

4. Див.: Шевченківський словник: У 2-х тт. Том 2: Мол – Я. К.,1977. С. 115-118, 2 картосхеми.