Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Клуб як форма руху опору

Сергій Білокінь

Діяльність КТМ викликала шалену протидію і всілякі перешкоди з боку влади. Активну діяльність членів Клубу у їхніх попередніх формах припинили арешти 1965 р. (Є. Кузнєцова, Яр.Геврич, Ол.Мартиненко, Ів.Русин, Ів.Світличний, М.Гринь). 1970 р. було вбито А. Горську. Молодеча діяльність КТМ, сповнена надій і радісної творчості, скінчилось. 1972 року прокотилась нова хвиля арештів. Набувши інакших форм, діяльність шістдесятників перейшла на інші рівні. Ширше коло опозиції набуло згодом характеру дисидентства. У 1960-х роках самого слова дисидент у вжитку ще не було. Це стверджує й Василь Лісовий [27].

У політичному сенсі це однозначно був Рух опору. Характерно, що у «словнику дисидентів» [28] немає, і це правильно, Івана Гончара з його Музеєм, немає людей його кола, а це не просто гурт людей, а увесь український Київ. Іван Макарович Гончар присутній в іншому довіднику – «Рух опору в Україні» [29]. Можна говорити ширше – зрештою, про всю Україну, себто про тисячі громадян, які між Україною й інтернаціоналом вибирали першу. Нарешті, ще одне слабке місце в застосуванні поняття. У значенні «незгідний» воно має сенс вторинності. Отже, виникає питання: чому маґістральну лінію українства мають представляти республіканські керівники (Щербицький і його Політбюро [30]), їхні прислужники й помічники, а діячі «Клубу творчої молоді», що формували нашу культуру і втілювали «сіль землі», визначаються як похідне від них?

Підсумовуючи, треба визнати, що на початку 1960-х років Клуб творчої молоді «Сучасник» відіграв ключову роль у громадсько-політичному й культурному житті української столиці. Активні контакти з колами студентської молоді, численними старшими людьми поширили їхні впливи на всю територію України.

Примітки

27. Лісовий В. У багатоголоссі політичних дискусій. С. 53.

28. Міжнародний біоґрафічний (sic) словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Част. 1. Харків : Харківська правозахисна група ; «Права людини», 2006. С. 1-516 ; Част. 2. С. 517-1020.

29. Рух опору в Україні, 1960-1990: Енц. довідник / Гол. ред. Осип Зінкевич. К.: Смолоскип, 2010. 804 с.; 56 іл.

30. Лозицький Володимир. Політбюро ЦК Компартії України : історія, особи, стосунки (1918-1991). К. : Генеза, 2005. 368 с.