Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Матеріали до реєстру праць Василя Різниченка

Сергій Білокінь

Бібліографічні матеріали збирались протягом довгого часу, починаючи з 1970-х років. За цей час ГОСТ'и змінювались, причому не один раз. На даному етапі роботи зроблено не реєстр, а лише підготовлено матеріали до реєстру. Подаю шифри кол. Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ЦНБ), тепер Наукової бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та кол. Державної бібліотеки СРСР ім. В.І.Леніна (ГБЛ), тепер Російської державної бібліотеки. Зовсім не враховано матеріалів Книжкової палати України.

Звірено на повноту за покажчиком: Жарких Микола. Бібліографія старої України, 1240-1800 рр. Зошити 1-10. К., 1998-2002. Звірено також з вид.: Україномовна книга у фондах НБУ. Т. 2.

Надалі доцільно робити опис враз, за одним ГОСТ'ом. Видання, відомі за кількома примірниками, доцільно описувати поекземплярно, за всіма примірниками кожного.

При цій нагоді вирішується ще одне важливе завдання. Зіставляючи відомості списка окремих видань (1919) «Видання Вас. Різниченка» з каталогом окремих видань «Україномовна книга у фондах НБУ. Т. 2» (2003), можна з'ясувати масштаб втрат колишньої Всенародної (Національної) бібліотеки України внаслідок пожежі 1964 року. При цьому треба прийняти, розуміється, що у ВБУ всі ці видання напевно були.

Загальні питання

Різниченко Вас. На руїнах минулої слави Батурина: Матеріяли для бібліографії Батурина. К.: Друкарня 1-ої Київськ. Спілки, 1915. 31 с. 170 записів.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 1.

Різниченко В. Як була знищена автономія України. Звенигородка, 1917. 24 с. Дж.: Калинович. № 711; Жарких. Зошит 5-6 (2001).С. 162.

Рец.: Дорошенко Д. // Книгарь. 1917. Вересень. Ч. 1. Стовп. 12.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 25.

Різниченко Вас. Матеріяли до бібліоґрафії Батурина: Доповненнє. К.: Друкарня «Дніпро», Костельна, 9, 1919. 32 с.

У першому розділі – «Хронологічному покажчику літератури про Батурин» – 179 записів.

Різниченко Вас. Демографія України за 1914-1928 рр. К., 1931; 1276 записів.

Різниченко Вас. Демографічні переписи: Теорія, методологія, організація. К., 1936 (на обкл.: 1937). 71 с.; 727 записів.

Українська символіка

Різниченко Вас. Герб України: В справі укр. нац. емблем. Звенигородка, 1917. 8 °. 15 с. Дж.: Калинович. № 369.

Рец.: Волох С. [Прокопович Вячеслав] // Книгарь. 1917. № 4. Ствп. 198.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 19.

Різниченко Вас. Герб України: В справі укр. нац. емблем. Вид. 2. Звенигородка, 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 20.

Різниченко Вас. Герб України // Шлях. К., 1918. № 3. С. 53-59. Дж.: Калинович. № 368.

Різниченко Вас. Національний колір України: В справі укр. нац. емблем. Вид. 1: Б.м., 1917. 10 с.; вид. 2: Звенигородка, 1917. 16 °. 15, 1 с. Дж.: Калинович. № 371.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. №№ 16, 17.

Різниченко Вас. Національний колір України: В справі укр. нац. емблем. Вид. 3: Звенигородка, 1917. 16 °. 15, 1 с.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 18.

Питання краєзнавства.

Різниченко В. Батуринський Мафусаїл // Сніп. 1912. №№ 44-46. 1 грудня. С. 14.

Різниченко В. Батуринський музей // Ілюстрована Україна. 1913. № 19-20. С. 15-16: 3 іл.

Різниченко В. Батуринські раки // Рілля. 1913. № 21. С. 603-604.

Різниченко В. Боголовська церква в Батурині // Ілюстроівана Україна. 1913. № 21-22. С. 20.

Різниченко Василь. Цїкаві могили // Дїло. 1913. 14 (1) мая. Ч. 105 (8387). С. 4. Біля сіл Миченок і Красного під Батурином.

Різниченко В. Батуринське бжільництво: Причинок до історії занепаду бжільництва на Лівобережній Україні // Діло. 1914. №№ 164-165.

Різниченко В. Батуринське бжільництво: Сторінка з історії українського бжільництва // Укр. пасішник. 1914. № 3. С. 49-53; № 4. С. 65-69.

Різниченко Вас. З гетьманських покоїв в Батурині // Ілюстрована Україна. Львів, 1914. 15 цьвітня. Ч. 7. С. 114-115: іл.

Н(е)сколько словъ о памятникахъ старины въ скитк(е) Батуринскаго монастыря // Черниговская земская нед(е)ля. 1914. 9 мая. № 19.

Різниченко Вас. Батуринське пасїшництво: (Сторінка з історії українського пасїшництва). К.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1916. 16 с. ЦНБ: ВU 5517 / 15960. Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5736.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 5.

Різниченко Вас. Батуринський шлях: Уривок з дорожніх споминів «В резиденції Гетьмана Мазепи». К.: Друк. Славянська, 1916.12 с. На тит. арк. та обкл. епіграфи з вірша І.Мазепи та нар. приказок. ЦНБ: ВО 303481; В 089579. ГБЛ: Укр 3 / 107. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5737. Дж.: Жарких. Зошит 7 (2001). С. 9.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 10.

Різниченко В. З минулого Батурина: Іст. нариси. Ч. 1-2. К.: Друкарня 1-ої Київськ. Спілки, 1916. 48, 40 с. ЦНБ: АО 143582 (ч. 1); ВU 4749 / 2 (ч. 2); РЛ 3069. Зміст: Проєкт Українського університету в Батуринї; На могилї придворного гетьманського лікаря Хоми Дуссика біля Батурина; Батуринське пасїшництво. Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5738. Дж.: Жарких. Зошит 7 (2001). С. 9.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. №№ 8-9.

Різниченко Вас. Земляки, достопамятні уродженці землі земли Конотопської. Вип. 1 (М.Драгомиров) – 2 (Петро Прокопович). К.: Изд. авт., Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1916. ЦНБ: ВU 2300 / 1-2.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. №№ 13-14.

Різниченко В. Проєкт Українського унїверситету в Батуринї. К.: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1916. 16 с. ЦНБ: ВU 2623; І. 33. 159; ВU 26230. Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5744. Дж.: Жарких. Зошит 9-10 (2002). С. 353.

Рец.: Н.М. [Наталя Мірза-Авак'янц] // Украинская жизнь. 1916. № 6. С. 83.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 4.

Різниченко В. Батуринський шлях. Вид. 2. Звенигородка, 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 11.

Різниченко Вас. Батуринський музика: (Нарис). К.: [Вид-во Вас. Різниченка]. Друк. А.І.Гросмана, 1917. 15 с. (Вид-во Вас. Різниченка; № 22). ЦНБ: AU 16079; ВО 307932. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 6221.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 26.

Різниченко Вас. Батуринські свічки: Сторінка з історії української свічкової промисловости. К.: Друк. б. Київ. Губерніяльн. Нар. Управи (Володимирська вул., 33), 1919. 14, [2] с. На тит. арк. та обкл. епіграф з твору Отто фон Гуна. Бібліогр.: Вид. Вас. Різниченка: С. [1-2]. ЦНБ: В 0423240 / комп. 3 (з бібліотеки С.Єфремова); Попов 2801. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 7847.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 38.

Різниченко В.Ф. Матеріали для бібліографії Батурина: Доповненнє. К.: Друк. «Дніпро», 1919. 29, [3] с. 179 поз., 40 поз. самого В.Р-ка. ЦНБ: РЛ 5832; Попов 13100; Х. 123. 20; відд. бібліогр. 016 : 9 (С) Укр / Р-57. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 7848. Дж.: Калинович. № 94.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 39.

Ризниченко Вас. Пожар Батуринского дворца // Среди коллекционеров. М., 1923. Июль-октябрь. № 6-10. С. 58.

Р-[ізничен]ко В., С.Гирявка, Конотопської округи – Шевченківка // Черв. шлях. 1925. № 10. С. 199-200.

Дж.: Т.Г.Шевченко: Бібліографія літератури про життя і творчість, 1839-1959 / Склали І.З.Бойко та ін. Т. 2. К., 1963. С. 52.

Різниченко Вас. Большевики в Конотопі // Промінь. 1919. 11 / 24 жовтня. № 19. С. 2. Шп. 4.

Ризниченко Вас. Пожар Батуринского дворца // Среди коллекционеров. 1923. № 11-12. С. 58.

Різниченко В., З історії пасічницької освіти на Вкраїні // Пасічник. Прилука, 1926. Квітень. № 4. С. 3-6.

Різниченко В. Руйнація історичних пам'яток на Конотопщині // Пасічник. 1927. № 8. С. 32.

Біографічні праці

Апостол Данило Павлович

(4 ХІІ 1654 — 17 І 1734), гетьман Лівоб. України (1727).

Різниченко Вас. На могилі Гетьмана Апостола. К., 1917. 16 с. Із серії "По могилам гетьманів" № 3. Дж.: Калинович. № 705.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 23.

Різниченко Вас. На могилі Гетьмана Апостола. Вид. 2 (sic). К., 1916.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 24.

Бережинський А.

Різниченко В., А.Бережинський // Дїло. 1912. 9 грудня / 26 падолиста. Ч. 276 (8265). С. 1-2; 10 грудня (27 падолиста). Ч. 277 (8266). С. 1.

Великдан Степан.

Різниченко В., С.Великдан. К., 1925. ЦНБ: ВU 7425. Дж.: Різниченко Вас. Прокопович і Шевченко // Пасічник. 1925. № 2-3. С. 10.

Різниченко В. Великдан // Вісник пасічництва. 1926. Травень. Ч. 3. С. 28-31.

Гусак Левко

Різниченко Вас. Левко Гусак – Батуринський музика // Дїло. 1913. 11 вересня н. ст. / 29 серпня ст. ст. Ч. 202. С. 2-3.

Різниченко Вас. Батуринський музика. К., 1917. ЦНБ:АИ 16079; В 0307932.

Драгомиров Михайло Іванович

(8 / 20 ХІ 1830 — 15 / 28 Х 1905, Конотоп).

Ризниченко В., М.И.Лрагомиров: К десятилетию со времени кончины. Чернигов, 1915.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 3.

Різниченко Вас. Земляки, достопамятні уродженці землі земли Конотопської. Вип. 1-2. К.: Изд. авт., Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1916. ЦНБ: ВU 2300 / 1-2.

Вип. 1: М. Драгомиров: (З нагоди 10 роковин з часу його смерти). Чернигов, 1916. ЦНБ: В 01005; BU 2300 / 1. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5739.

Дусик (Дуссик) Хома (бл. 1765 – 20 грудня 1801),

д-р медицини, знімечений чех.

Різниченко Вас. На могилї придворного гетьманського лїкаря Хоми Дуссика біля Батурина. К.: Друк. 1-ої Київської Друкарської Спілки, 1916. 12 с. РЛ 892. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5742.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 6.

Різниченко Вас. На могилї придворного гетьманського лїкаря Хоми Дуссика біля Батурина. 2-е виданє. К.: Друк. І.І.Чоколова, 1916. 14, [1] с., 1 арк. фот. РЛ 891. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5743.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 7.

Костенецький Яків Іванович [182] (1811, с. Вірьовка на Конотопщині – 1 VI 1885, хут. Скибинці на Конотопщині), пасічницький діяч.

Різниченко Вас. Костенецький Яків // Пасічник. Прилука, 1926. № 7. С. 17-20; № 9. С. 17-20; № 10. С. 15-18.

Різниченко Вас. Пограбування могили Я. Костенецького // Пасічник. 1927. № 7. С. 31.

Різниченко Вас. В Скибинцях // Пасічник. 1927. № 7. С. 1929. № 8. С. 250-252.

Кочубей Василь Леонтійович

(1640 – 14 / 25 VII (за ін. даними, 15 / 26 VII) 1708, біля с. Борщагівки на Київщині), генеральний суддя (1699-1708).

Різниченко В. В господї генерального судиї В.Кочубея: Письмо з Батурина // Дїло. 1913. 7 жовтня / 24 вересня. Ч. 223. С. 1-2; 8 жовтня / 25 вересня. Ч. 224. С. 1-2.

Мазепа Іван Степанович

(Mazeppa; 19 ІІ / 2 ІІІ1639 — 1 ІХ / 2 Х 1709), гетьман Лівобережної України (1687).

Різниченко Вас. В резиденції Мазепи: З дорожніх записів українського туриста // Діло. 1914. №№ 144 (8690) – 152 (8701).

Різниченко Вас. Батуринський шлях: Уривок з дорожніх споминів «В резиденції Гетьмана Мазепи». К.: Друкарня Славянська, 1916. 12 с. ГБЛ: Укр 3 / 107.

Мазепа Ів., Гетьман. Вірші. [Передмова Вас. Різниченка.] К.: Вид. Вас. Різниченка. Друк. Славянська, 1916. 16 с. ЦНБ: Маслов 2107; Попов 9680; РЛ 2473. Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5701.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 30.

Мазепа Ів., Гетьман. Переписка з Мотрею Кочубеївною в Батурині: З портретом Мотрі Кочубеївни. З передмовою, примітками і поясненнями Вас. Різниченка. К.: Друк. Славянська, 1916. 16 с.: портр. ЦНБ: ВО 139837; BU 5333; Маслов 2108; РЛ 4546; РЛ 6381. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5702. Калинович. № 666; Жарких. Зошит 2-3 (2000). С. 42.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 32.

Мазепа І. Вірші / [Передмова «Гетьман-поет» Вас. Р.]. 2-е вид. Звенигородка: Друк. Х.-Л. Улицького, 1917. 16 с. ЦНБ: 1917 М-135 (арх..). Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 6105.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 31.

Різниченко Вас. На могилї Гетьмана Мазепи : До питання про перенесеннє його праху на Україну. Звенигородка : друк. Годицького (?), 1917. 16 с. (Сер. «По могилам Гетьманів»; № 2). ЦНБ: АИ 528; АИ 15105; АИ 15621 / 2. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 6222.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 21.

Різниченко Вас. На могилї Гетьмана Мазепи : До питання про перенесеннє його праху на Україну. Вид. 2. Звенигородка, 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 22.

Різниченко Вас. Переписка Гетьмана Мазепи з Мотрею Кочубеївною у Батурині. Вид. 2. Звенигородка, 1917.16 с. Дж.: Калинович. № 667.

Рец.: Жученко М. [Дорошенко Дмитро] // Книгарь. 1917. Ч. 3. Стовп. 118.

Мазепа Ів., Гетьман. Переписка з Мотрею Кочубеївною в Батурині: З портретом Мотрі Кочубеївни. З передмовою, примітками і поясненнями Вас. Різниченка. Вид. 2. Звенигородка, 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 33.

Мазепа Ів., Гетьман. Переписка з Мотрею Кочубеївною в Батурині: З портретом Мотрі Кочубеївни. З передмовою, примітками і поясненнями Вас. Різниченка. Вид. 3. Звенигородка, 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 34.

Різниченко Вас. Смерть Мазепи // Шлях. 1918. Вересень. № 9-10. С. 63-69. Дж.: Калинович. № 675.

Різниченко Вас. Смерть Мазепи. К., 1918. 16 с. НБ: 22584 арх.

Різниченко Вас. Смерть Мазепи: З нагоди 209 роковин. К.: Шлях (№ 24), Друк. «П.Барський», 1918. 20 с. ЦНБ: ВО 301387. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 7019. Дж.: Калинович. № 675 а; Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 49.

Рец.: Модзалевський Вадим // Наше минуле. К., 1918. № 3. С. 169-170.

Різниченко Вас. Смерть Мазепи: З нагоди 209 роковин. К., 1918. 2 вид. : К., 1919. 16 с. ЦНБ: ВО 301861. Дж.: Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 49.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 28.

Різниченко Вас. На могилі гетьмана Мазепи // Укр. слово. Львів, 1918. № 111 / 112 (905-906). Дж.: Калинович. № 676.

Різниченко Вас. Гетьман-поет. К., 191? ЦНБ: ВU 5332 / 13333.

Орлик Пилип Степанович

(11 / 21 Х 1672, біля Вільнюса – 26 ХІ 1742), гетьман України в еміґрації (1710-42).

Різниченко Вас. Пилип Орлик: Гетьман-еміґрант: Його життє й діяльність: З нагоди 175 роковин з часу його смерти. К.: Друк. Київ. Союзу Коопер. Установ «Союзбанк», 1918. 48 с. На тит. арк. та обкл. вислів П.Орлика про І.Мазепу. На с. 7 епіграф з «Полтави» О.С.Пушкіна. ЦНБ: ВО 303186 / комп. 4: РЛ 8343. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 7018.Дж.: Калинович. № 685; Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 62.

Рец.: Романовський Віктор // Книгарь. 1919. Червень. № 22. Стовп. 1457-1460.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 27.

Різниченко В.Ф. Літературна спадщина Пилипа Орлика. К., 1919. Дж.: Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 62.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 40.

Різниченко В. Про гетьмана Пилипа Орлика та його діяльність // Календарь і записна книжка кореспондента Київської Губерніяльної Народньої Ради на 1919 рік / Статистичний Відділ Київської Губерніяльної Народньої Управи. К.: Друк. Київ. Губерн. Нар. Управи, 1919. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 7601.

Різниченко В.Ф. Про гетьмана Пилипа Орлика та його діяльність. К., 1919. 32 с. Дж.: Дж.: Калинович. № 686; Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 62.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 29.

Різниченко Вас. Пилип Орлик: Гетьман-еміґрант. К., 1991. 48 с. Репринт вид. 1918 р. Р 72515. Дж.: Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 62.

Різниченко В. Гетьман Пилип Орлик: Гетьман-еміґрант; Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик. К., 1996. 302 с. З передмовою та примітками В.О.Шевчука.

Панамарьов Степан

Різниченко Вас. Степан Панамарьов. Прилуки, 1928.

Різниченко В. Степан Панамарьов: З приводу зруйнування його будинку в Конотопі // Пасічник. 1928. № 6. С. 187-188; № 7. С. 217-220; № 8. С. 249-252; № 9. С. 280-284; № 10. С. 313-315; № 11. С. 343-346.

Прокопович Петро Іванович [183] (10 VII 1775 – 3 IV 1850),

батько українського раціонального бджолярства

Р(е)зниченко Вас. Петр Иванович Прокопович: К стол(е)тию со времени изобр(е)тения им разборного улья). Відбитка: [1914.] Голос пчеловода. На обкл..: Петр Иванович Прокопович, отец украинскаго рационального пчеловодства. К стол(е)тию со времени изобр(е)тения перваго разборнаго улья. В 02720. Літ.-меморіальний музей Лесі Українки. № 4097.

Різниченко Вас. П. И. Прокопович. Житомир, 1915. ЦНБ: ВU 17359; ВU 12170.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 2.

Різниченко Вас. Земляки, достопамятні уродженці землі земли Конотопської. Вип. 1 (М.Драгомиров) – 2 (Петро Прокопович). К.: Изд. авт., Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1916. ЦНБ: ВU 2300 / 1-2; Попов 1198 а.

Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5740.

Різниченко В. Петро Прокопович, батько українського раціонального пасічництва. К., 1919.

Дж.: Різниченко Вас. Прокопович і Шевченко // Пасічник. 1925. № 2-3. С. 10-13.

Резниченко Вас. Как погибла пасека Прокоповича // Пчелов. дело. 1924. № 10-11. С. 24-28.

Різниченко В. Впорядкування могили Прокоповича // Пасічник. 1925. Листопад. № 4. С. 20-21.

Різниченко Вас. Прокопович і Шевченко // Пасічник. 1925. Вересень-жовтень. № 2-3. С.10-13. Окр. відбитка: Різниченко В. Прокопович і Шевченко. К., 1925. 7, [1] с. 300 прим. ВО 330353; В127935.

Дж.: Т.Г.Шевченко: Бібліографія літератури про життя і творчість, 1839-1959 / Склали І.З.Бойко та ін. Т. 2. К., 1963. С. 52.

Різниченко Вас. Як погибла пасіка Прокоповича: Після переказів старожилів. К., 1925.

Різниченко В. З минулого // Пасічник. 1926. Серпень. № 8. С.5-7.

Різниченко Вас. Петро Прокопович. Вид. 5. К., 1926. 16 с. ВИ 6952.

Різниченко Вас. Тестамент Прокоповича. К., 1926. 31, [1] с. 300 прим. BU 8679.

Різниченко Вас. Чи писав Прокопович українською мовою? // Пасічник. Прилука, 1927. № 5. С. 18-20.

Різниченко В. Школа Прокоповича // Вісник пасічництва. 1927. Січень. Ч. 1. С. 13-15; Лютий. Ч. 2. С. 40-46.

Розумовський Кирило Григорович

(18 / 29 ІІІ 1728, с. Лемеші, Чернігівщина – 3 / 15 І 1803, м. Батурин),

останній гетьман України (1750-64).

Різниченко Вас. На могилї останнього Гетьмана України: З дорожних заміток // Дїло. 1912. 21 липня ст. ст. / 3 серпня н. ст. Ч. 174 (8163). С. 1-2.

Різниченко Вас. На могилі останнього Гетьмана України в Батурині. К.: Славянська друкарня, 1916. 20 с. Дозволено військовою цензурою 17 серпня 1916 р. ЦНБ: ВА 51371. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5741. Дж.: Калинович. № 707; Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 70.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. № 12.

Різниченко Вас. На могилі останнього Гетьмана України в Батурині. Вид. 2. К.: Вид-во Різниченка, 1917. 20 с. Дж.: Калинович. № 707а.

Різниченко Вас. Скасування гетьманства на Україні і останній гетьман України Кирило Розумовський: З нагоди 150-х роковин (1764-1914). К.: Друкарня 1-ої Київськ. Артілі Друк. Справи, 1916. 35 с. ЦНБ: ВU 2309. Дж.: Україномовна книга у фондах. Т. 2. № 5745. Дж.: Калинович. № 709; Жарких. Зошит 5-6 (2001). С. 70. На тит. арк. та обкл. стислий зміст кн.: Гетьманство після Переяславської Ради, огляд подій, підготовивших акт 10-го падолиста 1764 р., указ цариці Катерини Другої про скасування гетьманства, останній Гетьман України Кирило Розумовський, характеристика його як Гетьмана, життя його в Батурині і смерть.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 15. №№ 15.

Рец.: Ж[ученко] М. [Дорошенко Дмитро.] // Промінь. М., 1917. № ¾. С. 32.

Розумовський Лев (+ 28 / 15 ІІІ 1917)

Різниченко Вас. Граф Л.К.Разумовский: Некролог // Черниговская земская газета. 1917. 25 апреля. № 33. С. 13-14. НБ: Жс 1450

Різниченко Вас. Граф Лев Розумовський // Шлях. К., 1917. Ч. 1. С. 62-74. Дж.: Калинович. № 708.

Цвіт Микола (бл. 1818 – 24 ІХ ст. ст. 1890)

Різниченко Вас. Микола Цвіт // Вісник пасічництва. 1927. Березень. Ч. 3. С. 74-81; 1927. Квітень-травень. Ч. 4-5. С. 108-109.

Інше

Різниченко В. Ucrainica в жидівській пресї // Дїло. 1912. 20 н. ст. / 7 ст. ст. грудня. Ч. 285 (8274). С. 7.

Рада : [Про нашу держ.-адмін. термінологію] // Нова рада. 1917. 17 листопада. № 188. С. 2. Шп. 1.

Різниченко Вас. «Рада» і «Совєти»: У справі нашої термінології // // Нова рада. 1918. 16 січня. № 11. С. 1. Шп. 3-5.

Різниченко Василь. В справі мирового договору України з Росією // Нова рада. 1918. 21 березня. № 38. С. 2. Шп. 1.

Різниченко Вас. Лист до редакції про посилення больш. агітації серед кол. полонених // Народна воля. 1918. 21 березня. № 33. С. 4. Шп. 3.

Різниченко Вас. З ліквідаційного руху // Нова рада. 1918. 15 серпня. № 141. С. 1. Шп. 5.

Різниченко Вас. Лист до редакції на захист цензора О.Нікольського // Нова рада. 1918. 26 грудня. № 242. С. 4. Шп. 1-2.

Різниченко Вас. Жертви Чрезвичайки // Рада. 1919. 8 / 21 вересня. № 6 (33). С. 2-3.

Різниченко В. На могилі [Руданського] // Культура і побут. 1926. 1 серпня. № 31. С. 6.

Різниченко В. Август Берлєпш: [1815-1877] // Пасічник. 1927. № 9. С. 18-22.

Переклади

Любич-Кошуров Іоасаф Адріанович (1872-1937). На стінах Батурина …: [Оповідання.] // Селянське слово. К., 1918. 30 червня. № 2. С. 2-3; 5 липня. № 3. С. 2-3.

Любич-Кошуров І. На стінах Батурина. Перекл. Вас. Різниченка. К., 1917.

Дж.: Батуринські свічки (1919). С. 16. № 37.

Різниченко В. Про штучну вощину: З французького // Пасічник. 1929. № 4 (45). С. 107-108.

Різниченко І (sic). Чи шкодить цукор здоров'ю людини: З французького // Пасічник. 1929. № 1 (42). С. 20-21.

Примітки

182. Див.: Модзалевский Вадим Львович. Малороссийский родословник. Т. 2: Е – К. К., 1910. С. 505-506.

183. Портрет див.: Пасічник. 1926. Серпень. № 8. С. 26.