Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Скорочення

Сергій Білокінь

Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры (1994). Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М.: Соратник, 1994.

Геппенер Н.В. Спогади про Всеукраїнське музейне містечко (2003) Геппенер Надія Володимирівна. Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929-1939 рр. // Лаврський альманах: Зб. наукових праць. Вип. 11. К., 2003.

Гришин Ан. Відомості про співробітників Заповідника (2002) Гришин Анатолій. Відомості про співробітників Заповідника (20-30-ті роки): Іст. довідка // Лаврський альманах. Вип. 7. К., 2002.

Історичний факультет Київського національного університету (2004). Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). К.: Прайм-М, 2004.

Куріло О. Нариси розвитку археології (2002) Куріло Ольга Юріївна. Нариси розвитку археології у музеях України: Історія, дослідники, меценати. К.: Стилос, 2002.

Курінний П. Історія археологічного знання (1970) Курінний Петро Петрович. Історія археологічного знання про Україну. Мюнхен, 1970.

Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України (1997) Мезенцева Галина Георгіївна. Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник. Чернігів, 1997.

Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні (1962). Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // ЗНТШ. Том CLXXIII. Париж; Чікаґо, 1962.

Росс. музейн. энц. Т. 1-2 (2001). Российская музейная энциклопедия. Т. 1-2 М.: Прогресс; Рипол классик, 2001.

Рыхляков В.Н. Петербуржцы – авторы работ по генеалогии (2005) Рыхляков Вадим Николаевич. Петербуржцы – авторы работ по генеалогии и истории семей: Биобиблиогр. справочник. Изд. 2. СПб.: Осипов, 2005.